Bouw en Uitvoering

Onderzoek naar grotere rol huisarts bij zorg kankerpatiënt

Onderzoek naar grotere rol huisarts bij zorg kankerpatiënt

Een initiatief van patiëntenbeweging Levenmetkanker en het UMC Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om huisartsen en verpleegkundigen die bij kankerpatiënten thuis komen, een grotere rol te geven. Het project, ‘Grip op Leven’, vindt plaats in de regio Utrecht en wordt gesteund door drie ziekenhuizen, 250 huisartsen, tien oncologieverpleegkundigen en verschillende fondsen van commerciële bedrijven.

Aldus meldde NRC Next vanmorgen. Normaal gesproken worden patiënten overgedragen aan medisch specialisten in het ziekenhuis, die de patiënt niet kennen en daardoor automatische minder nadenken over diens sociale omgeving. Er is in de kankerzorg te weinig ruimte voor ‘sociale vragen’: wilt u de behandeling combineren met uw werk? Hoe is uw gezin eronder? Heeft u wel behoefte aan nóg een bestraling of chemokuur?

Kies Gerust Gesprek

Uiteindelijk wil de patiëntenbeweging Levenmetkanker de oncologische zorg in heel Nederland hervormen. Deze maand start een wetenschappelijk onderzoek met 150 patiënten in de regio Utrecht; 75 patiënten worden op klassieke wijze behandeld, en 75 anderen worden direct nadat ze de diagnose kanker krijgen, terugverwezen naar de huisarts. Deze groep zal daar diverse behandelmogelijkheden bespreken in een zogenoemd ‘Kies Gerust Gesprek’, waarbij de huisarts kijkt naar de impact op het leven en de sociale omgeving van de patiënt. Vervolgens blijft de huisarts gedurende de behandelperiode adviseren en gidsen, hij wordt in samenwerking met een oncologieverpleegkundige aanspreekpunt voor de patiënt.

‘Kanker wordt steeds meer chronische ziekte’

De deelnemende ziekenhuizen zijn het UMC Utrecht, het Diakonessenziekenhuis en het Antonius ziekenhuis. Anemone Bögels, directeur van Levenmetkanker: “Dit project sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen kanker overleven. Steeds meer wordt kanker een chronische in plaats van een dodelijke ziekte. Daarom zullen we niet alleen aandacht moeten besteden aan overleven, maar ook aan kwaliteit van leven rond deze ziekte. Kanker is nu te vaak een eenzame reis langs medisch specialisten die de patiënt onvoldoende kennen.”