Bouw en Uitvoering

Goede financiële cijfers gehandicaptenzorg

Goede financiële cijfers gehandicaptenzorg

De gehandicaptensector staat er financieel goed voor. Over het jaar 2014 werd over de gehele sector een positief resultaat geboekt van 171 miljoen euro. Een flinke stijging tegenover 2013, toen ook al een positief resultaat werd geboekt van 111 miljoen euro. Daarmee is de sector een voorbeeld van hoe reorganisatie financieel gunstig uit kan pakken. Dat blijkt uit de goede financiële cijfers gehandicaptenzorg

De cijfers zijn afkomstig uit een analyse van jaarverslagen door Intrakoop, inkoopcoöperatie van zorg, in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs. In totaal zijn de cijfers van 152 organisaties onder de loep genomen, die samen ruim 90 procent van de Nederlandse gehandicaptenzorg vertegenwoordigen.

Reorganisatie

De gehandicaptensector hield zelf rekening met mindere resultaten, ingegeven door de veranderingen in de zorg die sinds 1 januari van kracht zijn. Persoonlijke zorg en dagbesteding is overgeheveld naar het Wmo-systeem, (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hier is door de sector echter op ingespeeld middels reorganisaties en het terugdringen van kosten, en wel op zo’n manier, dat er een flink positief resultaat werd geboekt. Slechts enkele organisaties leden verlies, maar deze verliezen zijn volgens Intrakoop van incidenteel karakter.

Flexibel personeel

Zoals in veel sectoren op de Nederlandse arbeidsmarkt en ook in de zorg, is het aantal flexibele krachten ten opzichte van vast personeel toegenomen. In de zorg is dit met name het gevolg van de Wmo. De uitgaven aan flexibel personeel zijn in de gehandicaptenzorg met 6,8 procent toegenomen, terwijl het totaal aantal medewerkers is afgenomen met 4 procent.