Bouw en Uitvoering

Handen in Huis maakt mantelzorg mogelijk

Mantelzorg

Omdat mantelzorgers ook ontspanning nodig hebben

Mantelzorger, voordat je het weet ben je het. En zonder dat je het in de gaten hebt, wordt de mantelzorg intensiever en houd je steeds minder tijd over voor jezelf. Toch is het belangrijk om regelmatig te ontspannen. ‘Dan houd je het langer vol’, vertelt Jacqueline Beekes, manager van Handen-in-Huis. ‘Ga je er even tussenuit, dan kom je meestal helemaal opgeladen weer terug.’

Vaak zijn er al jaren voorbij voordat een mantelzorger goed en wel in de gaten heeft dat hij mantelzorg verleent. ‘Meestal wordt die zorg sluipenderwijs steeds meer. Op een gegeven moment kom je als mantelzorger niet meer aan jezelf toe. Maar zodra je daar achter komt, kan je al overbelast zijn’, aldus Beekes. Overbelasting kan zowel lichamelijk als psychisch zijn, en vaak is het beide. ‘Veel mantelzorgers geven 24-uurs zorg. Zij zijn voortdurend bezig met een dierbare, kunnen niet even een stapje terug doen en aan zichzelf denken. Als je daarbij ook nog eens een gezin hebt of werkt, zorgt dat voor een enorme belasting.’

Netwerk bouwen

Mantelzorg is zwaar, dat is duidelijk. Vooral de mantelzorg voor een partner of kind ervaren mantelzorgers als zeer intensief. Op tijd ontspannen is makkelijker gezegd dan gedaan. Tenslotte is het de mantelzorger zelf die precies weet welke zorg de zorgvrager nodig heeft en wat hij of zij het prettigste vindt. Degene die de zorg ontvangt, is daaraan gewend. ‘Natuurlijk, zelf kan de mantelzorger dat het beste, maar dat betekent niet dat een ander het niet kan’, aldus Beekes 

Ze vervolgt: ‘Een manier om het langer vol te houden, is bouwen aan een goed netwerk van mensen die kunnen inspringen als het nodig is en die je in de gaten houden. ‘Het is goed als je vrienden, buren of familieleden hebt die tegen je zeggen: ‘Ga jij nou eens een dagje weg.’ Want wanneer je de zorg met een goed en veilig gevoel kunt overdragen, houd je het langer vol.’

Inschakelen vrijwilliger

Handen-in-Huis regelt door het hele land vrijwilligers voor mantelzorgers die er langer dan een dag tussenuit willen. Dit heeft allerlei goede effecten. Beekes vertelt: ‘De hulpvrager kan langer thuisblijven. Bovendien hoeft de hulpvrager niet opgenomen te worden in een logeeropvang in de periode dat een vrijwilliger de zorg overneemt. Dat heeft het positieve gevolg dat alles wat geregeld is bij de hulpvrager, gewoon doorgaat. En dat geeft rust. De verzorgde blijft gewoon thuis en alles wat hij of zij gewend is, blijft hetzelfde. Het leven gaat door op dezelfde manier, alleen wordt de zorg nu door een ander ingevuld. En dat is voor de mantelzorger ook wel eens prettig.’

Kosten

Aan vervangende mantelzorg door Handen-in-Huis hoeven nagenoeg geen kosten verbonden te zijn. De meeste zorgverzekeraars kennen in hun aanvullende verzekeringen een vergoeding hiervoor. Kijk voor informatie op de website of neem contact op met Handen-in-Huis.

Ben je geïnteresseerd in vervangende zorg, voor minimaal twee nachten (drie dagen)? Bel dan naar Handen-in-Huis, T 030 659 09 70. Meer informatie vind je ook op de website.