Bouw en Uitvoering

Handreiking spoedzorg pleit voor regionale afspraken

Handreiking spoedzorg pleit voor regionale afspraken

ActiZ en InEen hebben een handreiking spoedzorg ontwikkeld, voor regionale afspraken tussen de huisartsenpost en de ouderenzorg. Dit omdat in de sector erkent wordt dat zogenoemde ‘overdrachtsmomenten’ kwetsbare schakels zijn in de ketting van doorlopende zorg voor cliënten.

“Dit geldt zeker bij spoedzorg en nog sterker bij spoedzorg in de (aanloop naar) avond-nacht en weekenden”, zo schrijft kennisplein Zorg voor Beter. De handreiking wil een handvat bieden voor het vastleggen, onderhouden en verbeteren van regionale samenwerkingsafspraken.

geen voorschrift

Benadrukt wordt dat er geen sprake is van een voorschrift of blauwdruk, maar een hulpmiddel ter inspiratie, bij een praktijk die continue in beweging is. Zo staat er onder meer aangegeven op welke onderdelen samenwerking gewenst is en hoe deze vorm zou kunnen krijgen. Gezamenlijk doel is om de spoedzorg zo goed mogelijk te organiseren voor de cliënt. Er is extra aandacht voor de avond, nacht en weekend (anw) uren, waarbij gezegd wordt dat het raadzaam is om ook de organisaties die overdag zorg leveren te betrekken bij het maken van afspraken.

Spoedzorg vanuit thuissituatie

Vanwege de huidige hoeveelheid aan verschillende woonvormen, het feit dat ouderen steeds langer thuiswonen en de hoeveelheid aan verschillende regelingen voor spoedzorg, wil ActiZ dat lokale partijen elkaar hierover opzoeken, leren kennen, en waar nodig ondersteunende afspraken maken. “Het gaat toenemend om (spoed)zorg vanuit de thuissituatie, maar ook vanuit de huidige variatie aan V&V-woon en verblijfsvormen. ActiZ heeft –samen met leden- daartoe InEen gesteund bij het schrijven van deze specifieke handreiking, die de regio’s kunnen benutten om elkaar hierbij sneller ‘te vinden’ in werkbare afspraken.” De handreiking spoedzorg is hier te downloaden.