Bouw en Uitvoering

Informatie over kwaliteit verpleeghuiszorg openbaar

Informatie over kwaliteit verpleeghuiszorg openbaar

Informatie over de veiligheid in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die verpleegzorg leveren, is openbaar. Vanaf 31 januari is de informatie onder andere te vinden via kiesBeter.nl van Zorginstituut Nederland. Dit is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Het is een belangrijke eerste stap naar meer inzicht in de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Basisveiligheid verpleeghuizen

Bij de basisveiligheid gaat het onder andere om vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid van hulpmiddelen, mondzorg, infectiepreventie en brandveiligheid. Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, hebben hun basisveiligheid over 2015 zelf in kaart gebracht. Dit hebben ze gedaan aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden maken ze openbaar en zijn te vinden op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Voor het publiek wordt deze informatie toegankelijk gemaakt op kiesBeter.nl via een link naar de antwoorden van de betreffende zorgorganisatie. KiesBeter is de publiekssite van Zorginstituut Nederland met informatie over goede kwaliteit van zorg. Vanaf 1 juli 2017 wordt de informatie over basisveiligheid aangevuld met nieuwe kwaliteitsgegevens over 2016. Informatie over de basisveiligheid komt ook beschikbaar via Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland. Daar worden de gegevens aangevuld met klantervaringen van bewoners en hun naasten.

Vanaf 1 juli wordt informatie basisveiligheid aangevuld met nieuwe kwaliteitsgegevens

Waardigheid & Trots

Bewoners van een verpleeghuis moeten kunnen rekenen op zorg die veilig is en past bij hun persoonlijke situatie. Dat de gegevens over basisveiligheid nu openbaar zijn, is het resultaat van de inspanning vanuit het verbeterprogramma Waardigheid & Trots. Hierin zitten de partijen die werken aan betere kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland. Dit zijn ActiZ, Verenso, BTN, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, LOC, ZN, IGZ, VWS en Zorginstituut Nederland. Zij vertegenwoordigen zorgorganisaties, verzekeraars, toezichthouders en cliënten, de mensen om wie het in de verpleeghuiszorg gaat.
Nog niet alles openbaar

Medewerking

Een deel van de zorgorganisatie is vrijgesteld van aanleverplicht. In het kader van Waardigheid en Trots werken zij met goedkeuring van het ministerie van VWS en de IGZ aan andere manieren om informatie aan te leveren over de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg. Ondanks de vrijstelling heeft een deel van deze organisaties er toch voor gekozen om de vragenlijst in te vullen. Dus zijn hun antwoorden ook via Zorgkaart Nederland en KiesBeter te vinden.

Daarnaast heeft een aantal zorgorganisaties geen toestemming gegeven om hun gegevens openbaar te maken. Dit wil niet per se zeggen dat hun veiligheid niet op orde is.

Steeds meer beschikbaar

De komende jaren komt steeds meer informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg beschikbaar. Op 13 januari is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het Kwaliteitskader stimuleert organisaties in de verpleegzorg om te verbeteren door van elkaar te leren, ook op het gebied van kwaliteitsinformatie. Deze informatie geeft inzicht in de kwaliteit van zorg. Waarderingen van cliënten en naasten en gegevens over basisveiligheid zijn belangrijke onderdelen van kwaliteit.