Bouw en Uitvoering

Meer contact mantelzorgers en gemeenten

Meer contact mantelzorgers en gemeenten

Er zit een stijgende lijn in het aantal mantelzorgers dat contact heeft met de gemeente. Uit het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat bijna de helft van de mantelzorgers contact met zijn of haar gemeente heeft gehad over de mantelzorg.

In totaal zegt 49% van de ondervraagde mantelzorgers contact te hebben gehad met de gemeente. In oktober 2014 was dit nog 37% en in maart 2015 38%. Belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo zegt blij te zijn met deze groei, maar constateert uiteraard ook dat dit betekend dat meer dan de helft (51%) van de mantelzorgers nog altijd niet in gesprek is geweest met gemeenten.

‘Laat je zien’

Uit een selectie van 112 mantelzorgers blijkt dat bijna de helft niet is uitgenodigd voor het zogenoemde keukentafelgesprek. Dit gesprek, tussen mantelzorger, hulpvrager, gemeente en/of zorgprofessional, is begin 2015 ingesteld en is bedoeld om de zorg voor de zorgvrager én de ondersteuning aan de mantelzorger te regelen. De cijfers sluiten aan bij het thema ‘Laat je zien’ van de Dag van de Mantelzorg aanstaande dinsdag.

Grotere rol, zwaardere belasting

Uit de peiling blijkt ook dat mantelzorgers een grotere rol krijgen in de zorg. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat ze de afgelopen tijd meer zorg zijn gaan geven. Een derde van hen geeft aan dat er bij die verandering geen rekening is gehouden met de wensen en de behoeften van de mantelzorger. Meer dan de helft van de ondervraagden voelt zich (veel) meer belast, wat in ruim 60% van die gevallen tot problemen leidt.

Reactie Mezzo

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo, reageert op de cijfers: ‘Het is echte winst dat de mantelzorger meer in het vizier komt bij gemeenten. De volgende stap is dat er niet over de mantelzorger wordt gesproken, maar met. Bijvoorbeeld door tijdens het keukentafelgesprek aan de mantelzorger te vragen: ‘En waar bent u mee geholpen’. Ik ben er van overtuigd dat wanneer dat gesprek open wordt gevoerd én er rekening wordt gehouden met de mantelzorger, de belasting die de mantelzorger ervaart zal dalen en het vertrouwen in de zorg weer zal stijgen.’

– Meer contact mantelzorgers en gemeenten –