Bouw en Uitvoering

Monitor Woonvormen Dementie zoekt deelnemers

Monitor Woonvormen Dementie zoekt deelnemers

In het voorjaar van 2016 start een nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. De Monitor onderzoekt dementiezorg, met oog op verbeteringen en vernieuwingen in de verpleging van mensen met dementie. Het Trimbos-Instituut roept zorgorganisaties die verpleegzorg bieden aan bewoners met dementie, op zich vanaf heden aan te melden voor de meetronde.

De behoeftes van mensen met dementie en hun welzijn staan in de zorgverlening steeds meer centraal. Een cruciale factor daarbij is dat zorgverlening zoveel mogelijk plaatsvindt in een vertrouwde en herkenbare omgeving. Ook de aandacht voor en samenwerking met familie en naasten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen er specifieke vraagstukken over kwaliteit in de dementiezorg, zoals het goed omgaan met onbegrepen gedrag en het terugdringen van psychofarmaca. Het verkrijgen van meer inzicht hierin, is van grote waarde, aldus het Trimbos-Instituut.

Mogelijkheden voor verbetering

Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie biedt die mogelijkheid. Zorgorganisaties kunnen inzicht verkrijgen in waar mogelijkheden liggen voor verbetering, of waarin zij een voorbeeld zijn voor andere instellingen. Ook kan deelname bijdragen van de verpleeghuiszorg, en helpen om relevante thema’s te agenderen bij het ministerie en het veld. Deelnemers aan de eerdere meetronden van de Monitor vinden met name de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met andere instellingen waardevol. Ook vinden zij dat de spiegel die de monitor biedt op de eigen beleidskeuzes en de gevolgen van deze keuzes op de kwaliteit van de geboden zorg erg waardevol.

Belangrijke input

Staatssecretaris Martin van Rijn ziet de gegevens uit de Monitor als belangrijke input voor het vaststellen van de kaders voor adequaat beleid in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, zowel op landelijk niveau als voor zorgorganisaties. De indicatoren en uitkomsten van de Monitor sluiten bovendien nauw aan op het kwaliteitsplan voor de verpleeghuissector ‘Waardigheid en Trots’. De laatste rapportage van de Monitor is te vinden op de website van het Trimbos-instituut
Meer informatie over de Monitor kunt u vinden op de website van waardigheid en trots:

– Monitor Woonvormen Dementie zoekt deelnemers –