Bouw en Uitvoering

Samenwerking en transparantie verbetert zorg

Samenwerking en transparantie verbetert zorg

Samenwerking en transparantie hebben afgelopen jaar geleid tot betere zorg voor de patiënt. Dat was de conclusie op het DICA congres 2015, dat afgelopen week gehouden werd. In aanwezigheid van meer dan 400 zorgprofessionals werden de jaarresultaten van DICA gepresenteerd en overhandigd aan Bas van den Dungen, Directeur Generaal Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid. Er werd afgelopen jaar een sterke afname van sterfgevallen na operaties geconstateerd voor aandoeningen waar kwaliteitsregistraties zijn ingevoerd. Samenwerking en transparantie verbetert zorg.

Door middel van kwaliteitsregistraties beoogt DICA de kwaliteit in de zorg te verhogen. Inmiddels zijn registraties ontwikkeld voor 22 aandoeningen. Na uitgave van de kwaliteitsregistraties is zo het aantal sterfgevallen na darmkankeroperaties van 5,2% in 2009 gedaald naar 2,3% in 2014. Voor maagkankeroperaties geldt dat dit aantal daalde van 8,5% in 2011 naar 4,5% in 2014. Het achterblijven van tumorweefsel na operaties voor invasief borstkanker daalde van 5,5% in 2011 naar 4,0% in 2014 en de registraties van klinisch ziektestadium voorafgaand aan longkankeroperaties verbeterden van 71% in 2012 naar 94% in 2014. De jaarrapportage met uitgebreide toelichting op de werkwijze is hier te vinden.

Delen van resultaten

Eric-Hans Eddes, directeur van DICA: “De afgelopen jaren stonden in het teken van kwaliteit meten. Dat dit tot deze resultaten heeft geleid is voor ons een teken dat we goed op weg zijn, maar we streven naar meer. Het komende jaar focussen we ons nog meer op het actief verbeteren van de kwaliteit. Door middel van clinical audits kunnen we zorgprocessen in kaart brengen die leiden tot de beste resultaten voor de patiënt. Het delen van positieve resultaten levert grote kwaliteitsimpulsen aan de gehele gezondheidszorg.”

Internationale samenwerking

Verder sprak DICA de ambitie uit om het komende jaar te gaan samenwerken met ICHOM , een organisatie die zich op internationaal niveau hard maakt voor het delen van kwaliteitsregistraties, waardoor we de patiënt-uitkomsten wereldwijd kunnen delen. Daarnaast zet DICA het komend jaar in op het verder ontwikkelen van patiëntenfeedback. Ook blijft het terugbrengen van de kosten een belangrijk onderwerp, onder andere door het koppelen van de registraties aan financiële gegevens.