Bouw en Uitvoering

Zorgbranches en Brandweer Nederland pakken brandveiligheid samen op

Brandveiligheid

Brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Brandweer Nederland gaan samenwerken om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg te verbeteren. Op 11 februari 2015 hebben zij daartoe een intentieverklaring ondertekend.

Van regelgericht naar risicogericht

Betrokken partijen willen met elkaar investeren in een omslag van een regelgerichte naar een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in de zorg. Dit betekent dat zorgorganisaties niet alleen de brandveiligheidsvoorschriften naleven, maar belangrijker nog, dat zij werken aan een veiligheidscultuur in organisaties, aan bewustwording van risico’s bij medewerkers en cliënten en aan het bevorderen van brandveilig gedrag.

Samenwerking bekrachtigd

De betrokken partijen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Met deze intentieverklaring wordt de samenwerking bekrachtigd met afspraken op een aantal thema’s. Naast de eerder genoemde inzet op risicogerichte brandveiligheid, willen de brancheorganisaties en Brandweer Nederland ervoor zorgen dat de brandveiligheidsregels in heel Nederland op dezelfde manier worden toegepast. Ook willen zij bereiken dat zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking of ziekte met voorlichting worden ondersteund. Daarnaast wordt de samenwerking tussen brandweer en zorgorganisaties in de regio’s bevorderd, onder meer door het delen van succesvolle regionale initiatieven. Het programma Geen Nood bij brand is daarvan een voorbeeld. Hierbij werken een zorgorganisatie en de brandweer op basis van samenwerkingsafspraken aan een verbetering van de brandveiligheid.

Partners

ActiZ, GGZ Nederland, VGN en Brandweer Nederland hebben de overtuiging dat deze samenwerking, landelijk en in de regio’s, bijdraagt aan meer brandveiligheid voor mensen die langdurige zorg krijgen.