Bouw en Uitvoering

Agendatip: 2 juli congres ‘vitale vergrijzing’

Agendatip: 2 juli congres 'vitale vergrijzing'

Binnen afzienbare tijd is bijna de helft van de Nederlanders 50-plusser. De sterke vergrijzing van Nederland staat centraal tijdens het Nationaal Congres Active Ageing op donderdag 2 juli aanstaande in stadstheater De Kom in Nieuwegein.

De demografische verandering levert resulteert in een markt bestaande uit vitale senioren met een ruim bestedingsbudget en een grote informatiebehoefte. Maar ook een markt die te maken heeft met een sterke groei van kwetsbare ouderen die aandacht en zorg nodig hebben. De Rijksoverheid spreekt van een demografische transitie die grote invloed zal hebben op (de inrichting van) de samenleving. De sterke vergrijzing vraagt om een nieuwe kijk op beleidsthema’s als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid & voeding, sport & beweging en vrije tijd.

Vitale vergrijzing

Het congres heeft als titel ‘Active Ageing’ oftewel ‘De vitale vergrijzing’ en is bedoeld voor overheden, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, ouderenbonden en professionals in de gezondheidszorg. Het congres wordt georganiseerd door Active Ageing Nederland. Dit landelijke platform, waarbij publieke en private partijen zijn aangesloten, wil een aantoonbare bijdrage leveren aan gezond en zelfstandig oud(er) worden in Nederland.

Regie houden op het eigen leven

Andrea Maier is keynote speaker op 2 juli. Recent was zij nog één van de topwetenschappers die in het tv-programma ‘De Volmaakte Mens’ aan het woord kwam. Voor presentator Bas Heijne beantwoordde zij de vraag hoe het komt het dat de ene persoon gezond oud wordt en de ander al vroeg kampt met allerlei gezondheidskwalen. Tijdens het Nationaal Congres Active Ageing 2015 houdt ze een inleiding over het thema ‘Regie houden op het eigen leven’.

Ontmoet de robots

De inzet van technologie en robots in de zorg loopt als een rode draad door het congres. Lector Louis Neven geeft een inleiding over de relatie tussen senioren en technologie. Hij gaat in op vragen als ‘Hoe interpreteren senioren dergelijke technologieën?’ en ‘In welke mate sluiten deze technologieën aan bij de levens, praktijken, rollen en identiteiten van ouderen?’. Andere workshops gaan onder meer over het verduurzamen van zorgvastgoed en praktische tips om uw gemeente seniorvriendelijk(er) te maken.

Op activeageing.nl is het hele programma te vinden en kan men zich aanmelden voor het congres