Bouw en Uitvoering

Agendatip: Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Agendatip: Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Speciale aandacht voor wat mensen met dementie nog wel kunnen, dat is het uigangspunt van de 8e editie van het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg. Het congres vindt plaats op 24 november 2015.

Kracht van de persoon

Het congresprogramma combineert aandacht voor nieuwe ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk met de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied. “Alle plenaire lezingen en activiteiten hebben te maken met het in de kracht zetten van de persoon met dementie. Dit congres kenmerkt zich door de vele disciplines die elkaar ontmoeten en inspireren”, zo meldt de website van het congres.

Programma

Het plenaire programma begint met een bijdrage over het vormen van netwerken in de dementiezorg. Dit aan de hand van ‘DementieNet’, een kwaliteitsprogramma voor het vormen van netwerken om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren. Daarna is er plenaire aandacht voor de toegevoegde waarde van muziek in de zorg voor mensen met dementie. Vervolgens kunnen deelnemers in 3 ronden kiezen uit 12 verschillende sessies. In de middag komen jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers aan het woord.

De doelgroep voor het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg is ondermeer:
verpleegkundigen en verzorgenden, zorgcoördinatoren, casemanagers, ketenregisseurs, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, (activiteiten-)begeleiders, medewerkers dagbehandeling, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten, geestelijk verzorgers, diëtisten, voedingsdeskundigen, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, (locatie-)managers, afdelingshoofden V&V, specialisten ouderengeneeskunde, (psycho)gerontologen, (GZ)psychologen en psychotherapeuten, praktijkondersteuners huisartsen, medewerkers van kennisinstituten en branche-organisaties, vertegenwoordigers van cliëntenraden, beleidsmakers van gemeenten, beleidsmakers van landelijke overheden Wonen, Zorg en Welzijn.