Bouw en Uitvoering

Finance in de zorg

Finance in de zorg

Veranderende rol financiële professional centraal

Tot voor kort had de financiële professional weinig problemen met het rond krijgen van de financiering. Maar in deze tijd van marktwerking en crisis heeft de financiële professional een hele klus te klaren. Financiële ondersteuning is niet meer vanzelfsprekend. Investeerders stellen hogere eisen aan een financieringsaanvraag, meer inzicht in de huidige en de verwachte financiële positie van de instelling. Op donderdag 18 maart 2010 organiseert CKC Seminars het jaarcongres Finance in de Zorg in het Triavium te Nijmegen.

Creatief

Een logisch gevolg van de huidige financiële ontwikkelingen is dat de rol van de financiële professional verandert. Hij moet moeite doen en creatiever zijn om investeerders aan te trekken, hun vertrouwen te winnen en te overtuigen tot investeren. Maar hij is niet alleen afhankelijk van financiering via derden als banken en verzekeraars, patiënten en samenwerkingsverbanden. Het eigen vermogen en vastgoed zijn ook een bron van financiering. Daarvoor dient hij de baten en lasten met bijbehorende risicofactoren in kaart te brengen. Een verkeerde beslissing kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van geldstromen. Vandaar dit congres dat gericht is op financieel management binnen de specifieke context van beleid, regels en cultuur van de zorgsector.

Financiering: de slag om de investeerder

Tijdens het jaarcongres wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en trends, zoals het marktconform inrichten van financiële processen en/of structuren, het analyseren van financiële risico’s en deze te beheersen en corporate governance & compliance doorvoeren. Kortom, de veranderende rol van de financiële afdeling binnen de zorgsector staat centraal. Hoe vertaalt u dit naar uw specifieke situatie? Wat kunt u leren van andere zorginstellingen? En welke bijdrage biedt de technologie van dit moment? Met sprekers als Jaap Koelewijn (Professor Corporate Finance & Corporate Governance, Nyenrode Business University), Cok de Groot (oprichter en directeur, Performation), Jurriën van Zutphen (Hoofd Logistiek, Rivas Zorggroep), Jos Blommaert (hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Universiteit Leiden en Adviseurs, namens Fagro Consultancy B.V.) en Johan van Maanen (Expert Bekostiging Directie Ontwikkeling, Nederlandse Zorg-autoriteit) krijgt deze dag een relevante en vooral waardevolle invulling.

Het jaarcongres Finance in de Zorg wordt primair georganiseerd voor directeurs/bestuurders, CFO’s, financieel managers, (H)EADs, controllers, hoofden van financiële afdelingen en financiële administraties, risicomanagers, adviseurs financiële staf et cetera. Zij zijn afkomstig uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.