Bouw en Uitvoering

Omgaan met onbegrepen probleemgedrag in de ouderenzorg

Probleemgedrag

Landelijk Congres op 20 april 2015, Spant Bussum

Cliënten die dag en nacht roepen, dwalen of apathisch in een stoel zitten. Het komt helaas veel voor in de ouderenzorg, vooral bij mensen met dementie. Als een cliënt dergelijk probleemgedrag vertoont, blijkt dit voor zichzelf en zijn omgeving vaak erg belastend en stressvol te zijn.

Analyse

Een goede analyse van het gedrag is essentieel om te weten wat de oorzaak van het gedrag is, zodat je vervolgens de juiste interventie toe kunt passen. Soms is de oorzaak van het gedrag bij de cliënt zelf te vinden (lichamelijk of psychisch), maar het gebeurt ook dat de omgeving van de cliënt het ongewenste gedrag oproept.

Uitgangspunt

Als je het gedrag als uitgangspunt neemt en niet op zoek gaat naar de achterliggende oorzaak, bestaat het gevaar dat je te snel gebruik maakt van ingrijpende interventies als vrijheidsbeperkende maatregelen of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders!

Oplossingen

Veel probleemgedrag kan voorkomen worden door eerder te signaleren of een cliënt last heeft van bijvoorbeeld pijn, een delier of depressie. Er bestaan vele alternatieve en creatieve oplossingen om probleemgedrag aan te pakken. Hoe kun je zorgen dat je de inrichting aanpast waardoor bewoners positieve prikkels krijgen en gestimuleerd worden om meer te bewegen? Op welke manier is onwenselijk gedrag af te leren? Hoe kom je tot een integrale aanpak om probleemgedrag aan te pakken? Welke rol kan de mantelzorger hierbij spelen?

Centraal

Deze vragen staan centraal tijdens het Landelijk Congres Omgaan met onbegrepen probleemgedrag in de ouderenzorg. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), zorginnovatiebureau DAZ, het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP).

Het congres vindt plaats op 20 april 2015 in het Spant! in Bussum. Tijdens dit congres delen vooruitstrevende gastsprekers hun praktijkervaringen. Deelnemers kunnen hun eigen programma samenstellen uit 26 inspirerende en praktische workshops. Dit congres is bedoeld voor zorgprofessionals, managers en beleidsmakers in de ouderenzorg.