Bouw en Uitvoering

Sluiting Willem Dreeshuis gepaard aan Symposium Ouderenzorg

Sluiting Willem Dreeshuis gepaard aan Symposium Ouderenzorg

De sluiting van het verzorgingshuis het Willem Dreeshuis vindt symbolisch plaats met het houden van het Symposium Sociale Ouderenzorg in het gebouw. Woensdag 6 april geven sprekers als staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona (PvdA) en Boris van Ham (Humanistisch Verbond) tijdens het symposium hun visie op de participatiemaatschappij in relatie tot kwetsbare ouderen.

Participatie staat voor ‘mee doen’ en vraagt om pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de ouderen in Nederland heeft echter moeite met de eisen die de participatiemaatschappij aan hen stelt. Tijdens het symposium worden inzichten en methodieken belicht die kwetsbare ouderen kunnen ondersteunen.

Sluiting Willem Dreeshuis

Het Willem Dreeshuis ontstond uit een samenwerking tussen de PvdA, de VARA, Humanitas en de Algemene Woningbouw Vereniging. Minister-president Dr. Willem Drees – verantwoordelijk voor de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat – was daar nauw bij betrokken. Hij verleende zijn naam aan het huis, sloeg de eerste paal en verrichte de feestelijke opening op 5 februari 1957. In april 2016 sluit verzorgingshuis het Willen Dreeshuis de deuren. De wijk Jeruzalem waarin het Willem Dreeshuis staat wordt heringericht. Bewoners van het Willem Dreeshuis zijn verhuisd naar andere huizen, zoals Amstelring Oostpoort of Blok M (Habion) in de wijk Jeruzalem.

Symposium Sociale Ouderenzorg

De officiële sluitingsdatum van 6 april is door bewoners en medewerkers van het verzorgingshuis omgedoopt tot ‘Een Goede Oude Dag’. Dat is namelijk wat minister-president Willem Drees de bewoners toewenste bij de opening van ‘zijn’ Willem Dreeshuis in 1957. Op 6 april 2016 is er een netwerkbijeenkomst/reünie, een officiële receptie en vindt ook het Symposium Sociale Ouderenzorg plaats. Tijdens het symposium komen inspirerende voorbeelden uit het hele land aan bod. Er worden inzichten en methodieken en praktijken gedeeld die erop gericht zijn juist kwetsbare mensen te steunen. “We staan stil bij de veranderende rol van de professionals en horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg. Hoe kijken de leiders aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ op stelt?”, aldus licht zorgorganisatie Amstelring het symposium toe. Naast een keur aan sprekers zijn er vijf workshops te volgen, waarvoor men zich kan aanmelden.