Bouw en Uitvoering

Brandbrief ouderenzorg voor staatssecretaris

Brandbrief ouderenzorg voor staatssecretaris

Ouderenorganisatie KBO luidt noodklok

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de decentralisatie van de ouderenzorg. In aanloop daarvan is door de Unie KBO een ‘brandbrief’ verzonden naar staatssecretaris van Rijn. De Unie KBO, die 190.000 leden telt, geeft in de brief een zorgalarm af voor kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

Nu 2015, het zogenoemde overgangsjaar in de zorg, ten einde loopt, trekt de ouderenorganisatie harde conclusies. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “De ouderenzorg thuis dreigt nu door de ondergrens te zakken. De situatie is zeer alarmerend en de veiligheid van onze oudste senioren is in het geding.”

Meest kwetsbaren

De organisatie wijst in een persbericht onder meer op het recente dreigende failissement van TSN, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. Destijds zei staatssecretaris Van Rijn dat de meest kwetsbare mensen in de samenleving altijd verzekerd zijn van goede zorg. Volgens de Unie KBO is dit niet meer het geval. “De toegang tot de zorg is sterk bemoeilijkt en de eigen bijdragen zijn vaak torenhoog.”

Veel signalen

De unie zegt veel signalen te krijgen dat de nood aan de man is. “Het is een opeenstapeling. Kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg”, zegt Manon Vanderkaa. Daarbij blijkt de fysieke veiligheid van ouderen in het geding. Sinds de decentralisatie en de bezuinigingen in de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden volgens KBO een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen, en eerstehulpposten zien het aantal senioren ook sterk groeien.

Meer regie

In de brandbrief aan de staatsecretaris dringen wordt aangedrongen op meer regie. Manon Vanderkaa: “We pleiten als Unie voor het oormerken van budget. Nu kunnen gemeenten ook andere keuzes maken en Wmo-geld aan andere doeleinden besteden. Ook pleiten wij voor een inkoopbeleid dat meer gestuurd wordt door de landelijke overheid.” De Unie KBO wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk met staatssecretaris Van Rijn om tafel.

– Brandbrief ouderenzorg voor staatssecretaris –