Bouw en Uitvoering

Eenzaamheid door korten op thuiszorg

Eenzaamheid door korten op thuiszorg

Door het bezuinigen op uren thuiszorg ontstaan problemen bij cliënten. Thuiszorgmedewerkers constateren vaak vervuiling, eenzaamheid en soms uitdroging en ondervoeding. Dat blijkt uit een enquête van het tv-programma De Monitor onder 629 medewerkers in de huishoudelijke verzorging die lid zijn van de FNV.

Bijna driekwart van de ondervraagden gaf aan dat ze in de huishoudelijke verzorging onwenselijke situaties zien ontstaan bij cliënten, veroorzaakt door het korten op uren.

Ernstig signaal

‘Een buitengewoon ernstig signaal’, zo reageert Doekle Terpstra van de transitiecommissie Sociaal Domein tegenover De Monitor. Medewerkers maken ook mee dat cliënten gewond raken doordat ze zelf huishoudelijk werk gaan doen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de thuiszorgers wel eens in eigen tijd doorwerkt omdat ze het werk anders niet afkrijgen. De enquête werd in samenwerking met de vakbond FNV uitgevoerd.

Reacties uit het veld

Het programma legde de resultaten voor aan diverse partijen in de zorg. Sarah Dobbe, campagneleider van de FNV laat weten dat het ontstaan van onwenselijke situaties een herkenbaar beeld is. Zij hoort het veel terug van medewerkers. Terpstra laat weten geschrokken te zijn van de cijfers. Hij vindt het ‘dramatisch dat zo een massief percentage dit aangeeft’.

Doorwerken in eigen tijd

Uit de enquête blijkt ook dat de helft van de ondervraagde medewerkers in de huishoudelijke verzorging wel eens doorwerkt in eigen tijd, omdat het werk niet af is. Voor Hans Buijing van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) is ook dat een belangrijk signaal. Een signaal voor Den Haag om op te pakken, zo concludeert De Monitor. De uitzending van afgelopen zondag stond volledig in het teken van de resultaten van de enquête en zorg in de gemeente. De uitzending is hier terug te zien.