Bouw en Uitvoering

Huishoudelijke hulp blijft onder Wmo vallen

Huishoudelijke hulp blijft onder Wmo vallen

Op 17 december bepaalde de Rechtbank van Arnhem dat huishoudelijke hulp onder de Wmo moet blijven vallen. Door de uitspraak krijgen mensen deze noodzakelijke voorziening gemakkelijker vergoed door hun gemeente. En het betekent dat gemeenten die ervoor gekozen hebben schoonmaakhulp te schrappen als voorziening in de Wmo, hun beleid moeten aanpassen.

Dit meldt Ieder(in), belangenvereniging voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Volgens de belangenvereniging is het nu zaak dat ‘de staatssecretaris van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ervoor zorgen dat gemeenten hun beleid in lijn brengen met deze uitspraak’.

Gemeenten verantwoordelijk

Sinds 1 januari 2015, bijna een jaar geleden, is er een herziene versie van de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, van kracht. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het regelen van hulpmiddelen en voorzieningen waardoor mensen zelfstandig kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Bezwaar

Ieder(in) voert al langere tijd actie om huishoudelijke hulp door gemeenten vergoed te laten worden via de Wmo. Vergelijkbare beroepszaken spelen nu nog in Lochem, Heerenveen en Groningen. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Berkelland en Stadskanaal hun beleid gaan aanpassen en huishoudelijk hulp gaan vergoeden via de Wmo. De volledige uitspraak van de rechtbank in Arnhem is te lezen via de website van Ieder(in). Daar komt binnenkort ook een voorbeeldbrief te staan om bezwaar te maken wanneer de gemeente huishoudelijke hulp niet vergoed.