Bouw en Uitvoering

Aandacht om ondervoeding van ouderen tegen te gaan

Aandacht om ondervoeding van ouderen tegen te gaan

Ondervoeding van ouderen is momenteel in de zorg een punt van aandacht. Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wordt gekeken naar samenwerking binnen de zorg om het probleem van ondervoeding tegen te gaan. om meer aandacht aan voeding te besteden. Dit gebeurt op initiatief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een kamerbrief wijst ze op de praktische signaleringstools hiervoor.

“Er moet gekeken worden naar versterking van samenwerking binnen de gehele zorgketen, waarbij goede communicatie over de voedingstoestand en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden cruciaal is.’

Dee afgelopen jaren werd door ziekenhuizen al veel geïnvesteerd in voedingsprogramma’s en nu pleit de minister dat ook verpleeg- en verzorgingshuizen ondervoeding meenemen in de risico-inventarisatie. De minister wijst in de kamerbrief op de verschillende tools voor zorgprofessionals die op Zorg voor Beter staan: ‘Met de Verkorte Checklist Veilige Zorg en de App Risicosignalering kunnen zorgverleners in een aantal stappen onder andere het risico op ondervoeding signaleren. Daarnaast zijn op Zorg voor Beter ook instrumenten en handreikingen beschikbaar om ondervoeding aan te pakken’.

Ondervoeding van ouderen reëel probleem

Uit recent promotie-onderzoek van de Wageningse Universiteit blijkt dat ondervoeding bij ouderen vaak niet of te laat gesignaleerd wordt, waardoor hun gezondheid onnodig achteruit kan gaan. Zo’n één op de drie ouderen met thuiszorg en ruim één op de tien ouderen zonder thuiszorg in Nederland is ondervoed, aldus het onderzoek. ‘Nederland beschikt over uitstekende richtlijnen voor de monitoring en behandeling van ondervoeding. Ze worden alleen niet nageleefd’, stellen de onderzoekers. Zij pleiten voor een duidelijke taakverdeling rond de monitoring en behandeling van ondergewicht, en voor goede voorlichting aan ouderen, mantelzorgers én zorgprofessionals. Huisartsen en thuiszorg spelen een sleutelrol in de signalering en monitoring. Bij huisartsen heeft voeding weinig prioriteit en bij thuiszorg speelt tijdgebrek een rol.

Stuurgroep ondervoeding

Marian de van der Schueren, expert Eten en Drinken van Zorg voor Beter en voorzitter van de sectie ouderen van de Stuurgroep Ondervoeding: ‘In de thuiszorg is nog veel winst te behalen. De Stuurgroep Ondervoeding is daarom onlangs projecten gestart die zich juist richten op ondervoeding in de thuissituatie. In deze projecten wordt bijvoorbeeld een website ontwikkeld waar ouderen, hun mantelzorgers of verzorgenden het risico op ondervoeding op een eenvoudige manier kunnen signaleren. Afhankelijk van mate van risico krijgen zij gepast advies. Bij het ontwerp zullen ouderen zelf een belangrijke stem hebben. Daarnaast investeert de Stuurgroep in het ontwikkelen van scholing voor verzorgenden en verzorgenden in opleiding.’