Bouw en Uitvoering

Personalized medicine en de rol van big data

  • Personalized Medicine en de rol van Big Data

Verandering van reactieve geneeskunde naar proactieve en preventieve gezondheidszorg

Op vrijdag 18 november 2016 organiseert het UMC Utrecht Julius Centrum het vierde congres over Zorg ICT met als thema: Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden. Zowel de ervaringen van het UMC Utrecht komen aan bod, als die van collega-instellingen, de GGZ, juridische aspecten en het bedrijfsleven. Het is een plenair congres zonder parallelsessies, u hoeft dus niets te missen. De dagvoorzitter is Prof.dr. Wouter van Solinge

Waarom?

Kennis en behandeling van ziekte verandert snel. Er komen steeds meer aandoeningen waarvoor geen optimale behandeling voorhanden is en als er al een behandeling beschikbaar is, reageren veel patiënten niet op de behandeling of ervaren zij veel bijwerkingen. Veel van deze problemen kunnen worden verklaard door variatie in persoonlijke kenmerken. Hierom wordt steeds meer gezocht naar behandelingen die zijn toegespitst op behoeften en kenmerken van individuele patiënten.

Verandering

Personalized Medicine versterkt een verandering van reactieve geneeskunde naar proactieve en preventieve gezondheidszorg. Deze belangrijke verandering vraagt om veel data van zoveel mogelijk personen in representatieve steekproeven van de bevolking. We zien dit onder meer terug in het opzetten van biobanken, next generation sequencing en de speurtocht naar mutaties om te bepalen bij welke tumor een behandeling zal aanslaan. De moleculaire eigenschappen van de ziekte, leefstijl en andere omgevingsfactoren spelen daarin ook een belangrijke rol. Bestaande en nieuwe technologieën worden ingezet en gecombineerd voor data opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data (Big Data). De analyse van Big Data is vooral gericht op het vinden van datapatronen en -verbanden. Dit biedt de mogelijkheid om voorspellingen te doen over de effectiviteit van een behandeling en zo behandelingen gerichter in te zetten bij alleen die patiënten waarbij de behandeling aan zal slaan.

Juist

Personalized Medicine vraagt om het juiste geneesmiddel voor de juiste variant van een aandoening. De juiste dosering van medicijnen en interacties tussen verschillende medicijnen is van belang voor een optimale werking bij een individuele patiënt. Het streven naar optimalisatie van de gezondheidszorg staat centraal. De ontwikkelingen in Personalized Medicine en het gebruik van Big Data gaan snel en hebben grote gevolgen voor de arts en de patiënt. Dit zal centraal staan in het congres. Ingegaan zal worden op zowel recente klinische en technologische ontwikkelingen, als op de gevolgen van personalized medicine en het gebruik van Big Data voor arts en de patiënt.

Onderwerpen

• Toekomstige ontwikkelingen in Personalized Medicine en het gebruik van Big Data.
• Gevolgen van Personalized Medicine voor de arts en de patiënt.
• Klinische en technologische ontwikkelingen in diagnostiek en zorg.
• Gevolgen voor de mens achter de patiënt.

Leerdoelen

• Kennisnemen van toekomstige ontwikkelingen van Personalized Medicine en het gebruik van Big Data.
• Kennisnemen van goede en slechte voorbeelden van Personalized Medicine en het werken met Big Data.
• Kennisnemen van klinische en technologische ontwikkelingen in diagnostiek en zorg.
• Vergroten van kennis over het waarborgen van privacy bij het gebruik van Big Data.
• Vergroten van kennis over juridische aspecten aan Personalized Medicine en het gebruik van Big Data.
• Vergroten van kennis over gevolgen van Personalized Medicine voor de arts en de patiënt.
• Gezamenlijk evalueren van de wenselijkheid van Personalized Medicine.
• Vergroten van het handelingsrepertoire als leidinggevende of professional bij het aansturen projecten op het gebied van Personalized Medicine.

• Ervaren professionals, managers en beleidsmakers van algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, universitair medische centra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en andere grotere zorgorganisaties.
• Beleidsmedewerkers en managers van ministeries, zorgverzekeraars, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC-onderhoud en andere (semi-) overheidsinstanties.
• Professionals in de zorg en leidinggevenden die te maken hebben of gaan krijgen met personalised medicine en het gebruik van Big Data.
• Leidinggevenden bij patiënten-/cliënten- en familie-organisaties.
• Beleidsmedewerkers van koepelorganisaties zoals de KNMG, ZN, LHV, Actiz en andere verenigingen.
• Onderzoekers, adviseurs en docenten op het terrein kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en Zorg ICT.
• Leiders van ICT projecten in ziekenhuizen, transmurale ICT projecten en op ICT gebaseerde zorginnovaties.
• Softwarebedrijven die te maken hebben met ziekenhuizen en de invoering van Zorg ICT.

Inschrijven en meer informatie.