Bouw en Uitvoering

Uitgaven zorg stegen in 2014 met 1,8 procent

In 2014 zijn de uitgaven aan zorg (gezondheids- en welzijnszorg) met 1,8 procent gestegen tot een bedrag van 95 miljard euro. Dat komt neer op 5 630 euro per hoofd van de bevolking, 79 euro meer dan in 2013. Daarmee zet de trend van afvlakkende groei van de zorguitgaven van de afgelopen vijf jaar door.

Dit blijkt uit cijfers van het centraal bureau voor statistiek (cbs). Vooral de uitgaven aan huisartsenpraktijken en welzijn en maatschappelijke diensten stegen, die aan geneesmiddelen bleven stabiel. Het aandeel van de uitgaven aan gezondheidszorg in het bruto binnenlands product (bbp) was in 2012 vrijwel gelijk aan dat in België, Frankrijk en Duitsland. Dat heeft CBS vandaag bekendgemaakt. De kosten van maatschappelijke diensten als kinderopvangcentra en jeugdzorg liepen met 4 procent op. Ook de kosten voor ziekenhuiszorg zijn toegenomen, met ongeveer 2 procent.

meevaller van twee miljoen

Gisteren kwam het bericht naar buiten dat in de zorg in totaal twee miljoen minder is uitgegeven dan verwacht. Blijkbaar hadden zorgverzekeraars een grotere stijging van zorgkosten voorzien. Deze meevaller wordt verklaard door het voorschrijven van goedkopere medicijnen. Zorgverzekeraars verzekeren nu bij voorkeur de goedkoopste variant van een medicijn.

Verplaatsing zorg naar huisarts

De stijging van zes procent wat betreft huisartsenpraktijken komt deels doordat geïnvesteerd is om bepaalde vormen van zorg van ziekenhuizen en specialisten naar huisartsen te verplaatsen. Een voorbeeld hiervan is praktijkondersteuning voor de huisarts bij het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn de tarieven voor diensten door huisartsen verhoogd.

Uitgaven ziekenhuizen

De uitgaven aan ziekenhuizen en praktijken van medisch specialisten, ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg, stegen in 2014 met 2,1 procent tot 26,0 miljard euro. In 2012 en 2013 was de jaarlijkse toename nog ongeveer 5 procent per jaar. In 2014 zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, bijna geen dure geneesmiddelen overgeheveld naar het budget van ziekenhuizen. Dit laatste verklaart mede waarom de uitgaven aan geneesmiddelen via apotheken, na twee jaar van aanzienlijke dalingen, in 2014 zijn gestabiliseerd op 5,2 miljard euro. Daarnaast daalde de gemiddelde prijs van geneesmiddelen minder hard dan in vorige jaren.

In 2014 zijn de uitgaven aan zorg (gezondheids- en welzijnszorg) met 1,8 procent gestegen tot een bedrag van 95 miljard euro