Bouw en Uitvoering

140 miljoen voor verpleeghuiszorg

140 miljoen voor verpleeghuiszorg

Kabinet kondigt forse investeringen aan ter verbetering van zorg

Het kabinet gaat fors investeren in verpleeghuizen. Gisteren werd bekend gemaakt dat in 2016 140 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. In de jaren daarna kan dat bedrag oplopen tot structureel 210 miljoen euro. Daarnaast wordt een geplande bezuiniging van 45 miljoen binnen de Wet langdurige zog geschrapt. 140 miljoen voor verpleeghuiszorg.

Opleiding en bijscholing

Volgens het bericht van de rijksoverheid gaat het leeuwendeel van het geld “naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten.” Ook de dagbesteding zal worden uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag. Het is de bedoeling dat er ruim aandacht komt voor individuele wensen van bewoners. Cliëntenraden zullen worden versterkt en toezicht wordt intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt.

Merkbare verbeteringen

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, willen dat vanaf 2016 de verbeteringen in de zorg echt merkbaar gaan worden. “Dat keuzes mét in plaats van vóór patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten. Dat e-health vanzelfsprekend is. Dat mensen makkelijk kunnen overstappen van de ene naar de andere zorgverzekeraar. En dat preventie meer aandacht krijgt: van nazorg naar voorzorg.”

Zorgkosten

De zorgkosten in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 3,6% van 65,5 tot 67,8 miljard euro. De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2016 met ongeveer € 7 per maand. De daadwerkelijk premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met € 6 per maand. Het eigen risico wordt niet verhoogd. Door de hogere zorgkosten vindt er wel een automatische indexatie plaats. Het eigen risico komt hierdoor uit op € 385.

commentaar