Bouw en Uitvoering

BTW-tarief wijkzorg ‘onbedoeld’ en teruggedraaid

BTW-tarief wijkzorg 'onbedoeld' en teruggedraaid

Het btw-tarief van 21% voor wijkverpleegkundigenzorg wordt teruggedraaid. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën kondigde dat dinsdag aan in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Hiermee wordt een dreigend financieel gat in de wijkverpleging gerepareerd. De Belastingdienst was bezig een maatregel te treffen waardoor een deel van de wijkzorg onder het btw-tarief van 21% zou vallen. Dat tarief zou gaan gelden voor alle tijd die wijkverpleegkundigen steken in bijvoorbeeld preventie of overleg met huisartsen.
Het argument van de fiscus was dat het hier niet om directe zorg voor een patiënt zou gaan, en daarom niet onder de btw-vrijstelling voor de zorg zou vallen.

‘Onzinnig en onuitvoerbaar’

Vanuit zorgverzekeraars en -instellingen kwam veel kritiek. Brancheorganisatie ActiZ, noemde het ‘Onzinnig en onuitvoerbaar’. ‘Het is onzinnig, omdat de zorg collectief is gefinancierd en dit dus niets anders is dan het rondpompen van collectieve middelen’, aldus woordvoerder Bernadet Naber deze week in het fd. ‘En het is onuitvoerbaar omdat medewerkers als het ware met een stopwatch moeten gaan bijhouden welke taken btw-vrijgesteld zijn en welke niet.’ Zorgverzekeraars spraken van 21% premiegeld ‘dat op deze manier terugvloeit in de staatskas’.

Onbedoeld

Maar de maatregel is nu afgeblazen, nadat Tweede Kamerlid Wolbert (PvdA) zich zorgen maakte tijdens het vragenuurtje. Staatssecretaris Wiebes kon Wolbert gerust stellen. Het tarief van 21% is volgens hem onbedoeld voortgekomen uit veranderde regels. Hij werkt nu aan reparatie, waardoor de wijkzorg onder belastingvrijstelling blijft vallen.