Bouw en Uitvoering

‘Effecten van emotionele mishandeling onderschat’

'Effecten van emotionele mishandeling onderschat'

Onderzoek naar verschillende effecten van mishandeling

Uitgebreid onderzoek naar kindermishandeling in de VS heeft als uitkomst dat er geen verschillende gevolgen zijn na verschillende vormen van mishandeling. Mishandeling, fysiek, seksueel of emotioneel, sorteren allen vergelijkbare effecten op kinderen. De onderzoekers conluderen dat de effecten van emotionele mishandeling onderschat worden.

Dit blijkt uit een onderzoek van David Vachon e.a., gepubliceerd in JAMA psychiatry, zo meldt medischcontact.nl. In het algemeen wordt vaak de aanname gedaan dat specifieke vormen van mishandeling ook specifieke reacties bij kinderen te weeg brengt en dat de ene vorm schadelijker is dan de andere.

Geen specifieke effecten

Het onderzoek nam deze aannames onder de loep. Daarbij werden vier vormen van kindermishandeling gedefinieerd. Fysieke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele mishandeling en verwaarlozing. Als bekende effecten van mishandeling werden onderzocht: depressie, angst, eetstoornissen en suïcidaal gedrag. Vijftien jaar lang werd onderzoek gedaan onder ruim tweeduizend Amerikaanse schoolkinderen die een zomerkamp bijwoonden voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Bij de helft daarvan was een verleden van mishandeling bekend. Via zelfreflectie, reflectie door andere kinderen en begeleiders, werd gekeken naar gedrag, emoties en temperament van de kinderen. Na vergelijking van verschillende subgroepen bleek er geen verschil in effecten van mishandeling op het gedrag van de kinderen.

Meer aandacht voor emotionele mishandeling

Daaruit concluderen de onderzoekers dat een specifieke vorm van mishandeling niet leidt tot een specifieke uitkomst. Een andere conclusie is dat de gevolgen groter zijn naarmate er meer vormen van mishandeling naast elkaar plaatsvinden, de mishandeling vaker gebeurt, of ernstiger is. De onderzoekers zeggen dat emotionele mishandeling zeker evenveel schade kan berokkenen als fysieke. In schattingen ligt de prevalentie (het percentage van kinderen dat te maken heeft met) van emotionele mishandeling (36,3%) een stuk hoger ligt dan van fysieke, (8%). Daarom pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor en preventie en interventie van emotionele mishandeling.