Bouw en Uitvoering

Praat mee over flexibilisering van de arbeidsrelaties

Praat mee over flexibilisering van de arbeidsrelaties

De arbeidsmarkt kent de afgelopen jaren een grote ontwikkeling op het gebied van flexibilisering. Het gebruik van tijdelijke contracten en zzp’ers is flink gestegen en de verwachting is deze trend ook de komende jaren zal doorzetten. Wat zijn de voor- en nadelen en welke gevolgen heeft dit op het beleid van zorgorganisaties?

Flexibilisering

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Planbureau, CPB, brengen in het najaar van 2016 hierover advies uit aan de regering. Actiz, organisatie van zorgondernemers, is daarom bezig om inzicht te krijgen over hoe werkgevers in de zorg aankijken tegen flexibilisering en de gevolgen daarvan.

Wetenschappelijk onderzoek

De gesprekken maken onderdeel uit van wetenschappelijk onderzoek, waarvan deelnemers vanzelfsprekend de publicatie ontvangen. Bestuurders van een thuiszorgorganisatie zijn welkom om hun gedachten met collega’s, Actiz en de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad en het CPB te delen. Er vinden twee bijeenkomsten plaats op donderdag 23 juni bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te Den Haag.