Bouw en Uitvoering

Gehandicaptenplatform Schiedam luidt noodklok

Gehandicaptenplatform Schiedam luidt noodklok

Middels een brandbrief aan de gemeenteraad heeft Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) haar zorgen geuit over de financiële situatie van mensen met een chronische ziekte. Dit naar aanleiding van de verplaatsing van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Gehandicaptenplatform Schiedam luidt noodklok.

Na het verdwijnen van de landelijke regelingen Wtcg en CER ligt de verantwoordelijkheid voor financiële ondersteuning voor mensen met hoge zorgkosten bij de gemeenten. Over hoe gemeenten deze verantwoordelijkheid gaat oppakken is nog veel onduidelijk. Ondertussen wordt de financiële situatie voor veel mensen met extra zorgkosten nijpend.

Geïsoleerd

De brandbrief aan de Schiedamse gemeenteraad is opgesteld samen met het Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms Midden-Holland (ROG) en Zorgbelang Zuid-Holland opgesteld. Het platform geeft aan veel schrijnende verhalen te zien van mensen die financieel zo in de problemen raken dat ze steeds meer uit de samenleving worden geïsoleerd. Het platform wijst er op dat vrijwel iedereen met een chronische ziekte het eigen risico van 375 euro moet betalen en moet (bij)betalen voor noodzakelijke medicijnen en voor hulpmiddelen en behandelingen. Die bijbetalingen kunnen erg oplopen. Ook zijn 400 door apothekers zelf gemaakte medicijnen uit de basisverzekering geschrapt en moeten mensen dure aanvullende verzekeringen afsluiten om medische kosten vergoed te krijgen.

‘Overstapgedoe’

Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, herkent de signalen van het Gehandicaptenplatform Schiedam. “Signalen uit de achterban maken duidelijk dat er nog veel onbekendheid is over de nieuwe regelingen (zoals de Gemeentepolis) en dat er tussen gemeentes grote verschillen zijn. Mensen zien op tegen het “overstapgedoe’’ en zijn bang dat gunstige voorwaarden bij de “huidige/oude verzekeraar” (bijvoorbeeld voor hulpmiddelen en ziekenhuisvervoer) door de overstap naar een collectieve gemeentepolis verslechteren.” Aldus een webbericht als reactie op de brief.