Bouw en Uitvoering

Het succes van de vergrijzing

Vergrijzing

Over kansen, vernieuwing en verandering

Vergrijzing is een groot goed. Zo luidt althans een van de conclusies van de studie ‘Het succes van de vergrijzing’, uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). De studie presenteert een nieuwe visie op vergrijzing vanuit vier samenhangende vraagstukken: werk, wonen, zorg en voorzieningen.

Vergrijzing wordt in beleidsdiscussies vooral gezien als bedreiging. Het gaat dan over de onhoudbaarheid van de AOW en pensioenen, over het tekort aan handen aan het bed en het tekort aan onderwijzers voor de klas. De studie ‘Het succes van de vergrijzing’ concludeert echter dat vergrijzing een groot goed is, omdat steeds meer mensen in goede gezondheid steeds ouder worden. De Nederlandse samenleving kan de uitdaging van de vergrijzing goed aan op voorwaarde dat we bereid en in staat zijn een aantal veranderingen en vernieuwingen door te voeren.

Belangrijke aandachtspunten

De vergrijzing zal voor Nederland voor een aantal ingrijpende veranderingen zorgen op verschillende gebieden, zoals de arbeidsmarkt, de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en de woningmarkt. Belangrijke aandachtspunten voor een toekomstige arbeidsvoorziening zijn het investeren in menselijk kapitaal gedurende het hele werkzame leven, en vooral het inzetten op het laten groeien van de productiviteit. Zo kunnen we de vergrijzing betaalbaar houden en de positie van de Nederlandse economie versterken. Ook moet worden ingezet op groeiende participatie in (betaalde en onbetaalde) arbeid.

Samenwerking essentieel

Wat gezondheid en zorg betreft, moet Nederland vooral inzetten op preventie van ongezond gedrag. Het terugdringen van het vóórkomen van meer ziektes tegelijkertijd bij ouderen is van groot belang vanwege de hoge kosten en de gevolgen voor de kwaliteit van leven. Speciale aandacht is nodig voor innovatie en productiviteit in de zorg. De zelfredzaamheid van ouderen wordt sterk bevorderd door woonzorgoplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig te blijven. Het realiseren van dergelijke oplossingen blijkt in de praktijk moeilijk te gaan. Een actief stimulerings- en innovatiebeleid dat over de verschillende topsectoren heengaat en ondernemers, instellingen, woningcorporaties en overheden laat samenwerken, is daarbij essentieel. De studie identificeert tot slot beleidsopties en concludeert dat vooral ingezet moet worden op een versterking van de weerbaarheid van zowel individuen als de samenleving in zijn geheel. Ook biedt vergrijzing nieuwe kansen voor innovatieve bedrijven die een groeiende ouderenmarkt weten te bedienen.

De studie is gratis te downloaden via de 
website van HCSS.