Bouw en Uitvoering

Onderzoek naar schade pgb-houders

Onderzoek naar schade pgb-houders

Onderzoek eerste stap richting schadeloossteling

Er komt een enquête en onderzoek naar schade van houders van een persoonsgebonden budget en zorgverleners. Het onderzoek richt zich op de problemen die zijn ontstaan na de transitie in het systeem van uitbetaling van pgb’s. De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, Per Saldo, heeft dit onderzoek naar schade pgb-houders aangekondigd.

Vele zorgverleners en budgethouders zijn te laat of verkeerd uitbetaald, wat allerlei problemen met zich mee brengt voor de personen in kwestie, die daardoor soms extra kosten hebben moeten maken. De Tweede Kamer heeft verzocht om een onderzoek, dat door het ministerie van Volksgezondheid zal worden gecoördineerd.

Enquête

Het ministerie heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Rebel ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren. Na het onderzoek zal VWS komen met een voorstel over compensatie van geleden schade. In een enquête wordt zorgverleners en budgethouders gevraagd naar de geleden schade, waardoor het onderzoeksbureau een beeld kan krijgen van de totale schade en de inhoud daarvan. De enquete is hier in te vullen. In zijn driemaandelijkse update aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Van Rijn deze week dat het inmiddels beter gaat met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten.

Verbeterplan

95 procent van declaraties die tussen 22 juni tot en met 19 juli zijn ingediend is op tijd uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft bovendien in juli 92,8 procent van de klachten die via Per Saldo zijn binnengekomen binnen drie werkdagen behandeld en de declaraties betaald. Deze zomer wordt verder gewerkt aan een verbeterplan waarin alle partijen voorstellen kunnen doen. Op 1 januari 2016 zou er een stabiel pgb-systeem moeten zijn, aldus Van Rijn.