Bouw en Uitvoering

Schippers wil met Health Deals zorginnovatie stimuleren

Schippers wil met Health Deals zorginnovatie stimuleren

Minister Schippers heeft de start van zogenoemde ‘Health Deals’ aangekondigd. Middels samenwerking tussen overheid en (private) partners moeten duurzame zorginnovaties verder op weg worden geholpen. Daarbij wil Schippers met de sector Life Sciences & Health (LSH) op nieuwe economische missies gaan. Schippers wil met Health Deals zorginnovatie stimuleren.

Dat kondigde ze vandaag aan in de Tweede Kamer, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Schippers zal de komende jaren de komende twee jaar bij elkaar bijna 130 miljoen euro in duurzame medisch-technologische innovaties. Voor een groot deel betreft dit publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijven in de LSH-sector, wetenschappelijke onderzoeks- en kennisinstellingen en gezondheidsfondsen. Private partijen zelf gaan hierin ook fors meer investeren: totaal in 2016 circa 140 miljoen en in 2017 circa 207 miljoen.

Omslag van aanbod naar vraag in zorgtechnologie

Schippers benadrukt dat het haar niet alleen om innovaties in de hoog-complexe zorg gaat, zoals het kweken en printen van organen of het vroegtijdig opsporen van ziektes via nano-technologie. Juist vernieuwingen in de laag-complexe zorg en preventie, zoals telemonitoring, e-health, gezondheids-apps en sensoren dragen volgens het ministerie bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid van mensen en de betaalbaarheid van de zorg. Schippers wil een omslag bewerkstelligen, waarbij het vertrekpunt is wat individuele patiënten nodig hebben en niet wat de zorg of de medische technologie aanbiedt.

Translationeel onderzoek

In eerste instantie wordt proefgedraaid tussen overheid en (private) partners. Speciale aandacht is er voor onderzoek en ontwikkeling van ‘personalised medicine’, waarbij ook de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van deze veelbelovende ‘geneeskunde op maat’ voor oncologie en zeldzame ziekten centraal staan. Ook zal er worden ingezet op ‘translationeel’ onderzoek: onderzoek dat een innovatie zo snel mogelijk van het wetenschappelijke laboratorium naar de patiënt brengt. Daarnaast zullen de zorgopleidingen doorgelicht worden op de noodzakelijke nieuwe kennis en vaardigheden als gevolg van medisch-technologische innovaties. In samenspraak met de LSH-sector wordt een agenda opgesteld voor economische exploitatie van ‘Health-Holland’ over de hele wereld.