Bouw en Uitvoering

Terugdringen agressie in de zorg gaat door in 2016

Terugdringen agressie in de zorg gaat door in 2016

Het ministerie van VWS stelt in 2016 3 miljoen euro beschikbaar om agressie tegen zorgverleners verder terug te dringen. Dat zei minister Edith Schippers vorige week tijdens congres ‘Agressie aanpakken doe je zo’. Met dit bedrag maakt VWS mogelijk dat het actieplan tegen agressie in de zorg ook in 2016 verder gaat.

De campagne ‘Veilig Werken in de Zorg’, loopt al langer. In 2015 stelde het ministerie al 11 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die geweld in de zorg voorkomen.

Ondersteuningsregeling

Het overgrote deel van de investeringen van volgend jaar gaat rechtstreeks naar zorgorganisaties. Vanaf 14 januari 2016 start een nieuwe ronde van Ondersteuningsregeling VWiZ. Ruim 200 organisaties uit zeven zorgbranches zullen een financiële bijdrage ontvangen tot maximaal 10.000,- euro, om een extra impuls aan hun eigen agressieaanpak te geven. Sinds 2012 hebben al ruim 750 organisaties gebruik gemaakt van de ondersteuningsregeling. Verder zullen in 2016 zorgorganisaties vanuit het actieplan ‘Wees duidelijk over agressie’, gefaciliteerd blijven worden met instrumenten en kennisdeling van succesvolle aanpakken. Ook wordt samenwerking met opleidingsinstellingen gezicht, om onderwijs en praktijk nog nauwer te verbinden.

Cultuurverandering

Minister Schippers benadrukte tijdens het congres in Zaandam dat het terugdringen van agressie in de zorg in 2016 nodig blijft. “De afgelopen jaren maakte de zorg een cultuurverandering door. Agressie hoort niet meer bij het werk, ook niet als het bij het ziektebeeld van een patiënt hoort. Dat is duidelijk. Maar tegelijk hoor ik ook signalen dat meldingen van agressie lang niet overal goed worden opgepakt. We moeten dus echt door.”

Samenwerking

Op het congres kwamen bijna duizend medewerkers uit zeven zorgbranches bijeen de handen ineen te slaan en van elkaars aanpak te leren. Het is uniek dat over zo’n grote linie in de zorg een congres specifiek over het thema agressie is georganiseerd. De zeven branches zijn: de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s, ziekenhuizen en maatschappelijke of vrouwenopvang.
Een verslag en filmpjes van het congres ‘Agressie aanpakken doe je zo’ is terug te vinden op duidelijkoveragressie.nl

– Terugdringen agressie in de zorg gaat door in 2016 –