Bouw en Uitvoering

Thuis met dementie

TVB Zorg - Thuis met dementie

Gevangen in eigen huis

De komende jaren zullen mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen. Door de bezuinigingen in de zorg is opname in een verzorgingshuis geen optie meer. Maar is de maatschappij wel ingericht op de tienduizenden kwetsbare mensen die zich niet meer zelfstandig kunnen redden? Cijfers uit Engeland nopen tot nadenken.

De samenleving moet zich dringend beraden op een dementievriende-lijker leefklimaat, zo waarschuwde de Britse Alzheimer’s Society onlangs. Negentig procent van de mensen met dementie gaat nooit -zelfstandig ergens naar toe omdat er geen passende hulp bij het vervoer is. Ook angst en onzekerheid in de buitenwereld maken dat mensen liever thuisblijven. Uit de cijfers blijkt dat de diagnose dementie voor velen dus een veroordeling is tot een sociaal isolement, concludeert de Alzheimer’s Society.

Onderzoek

De cijfers komen uit een onderzoeksrapport van de Alzheimer’s -Society over eenzaamheid en dementie. Er deden vijfhonderd mensen met dementie mee aan de enquête, onder wie zeventig alleenstaanden. De deel-nemers waren allemaal bekend met de Alzheimer’s Society en haar werk, dus wellicht vallen de cijfers onder de totale dementie-populatie nog wel negatiever uit, zeggen de onderzoekers.

Dementievriendelijk

De maatschappij is moeilijker toegankelijk voor mensen met dementie. Normale dagelijkse bezigheden als reizen met het openbaar vervoer, winkelen, het bijwonen van sociale bijeenkomsten vallen daardoor weg. Het is daarom de hoogste tijd dat we gaan nadenken over hoe we de buitenwereld ‘dementievriendelijker’ kunnen maken vindt de Alzheimer’s Society. De vereniging publiceerde een tiental actiepunten om dat te bewerkstelligen.

Banken en supermarkten zouden bijvoorbeeld een ‘rustig’ punt moeten creëren waar mensen met dementie hun zaken in eigen tempo kunnen afhandelen. Evenementen en musea zouden dementievriendelijke onderdelen of ruimtes moeten creëren. Ook het openbaar vervoer zou moeten inspelen op mensen die begeleiding nodig hebben.

De maatschappij staat voor de taak om de komende toevloed van thuiswonende mensen met dementie een menswaardig bestaan te gaan bieden. Vooral alleen-wonenden dreigen anders veroordeeld te raken tot levenslange opsluiting.

  • Mensen met dementie die thuiswonen, voelen zich vaak gevangen in eigen huis.
  • Twee derde is gestopt met activiteiten, omdat ze bang zijn in de war te raken of de weg kwijt te raken.
  • Een kwart zegt het helemaal te hebben opgegeven nog naar buiten te gaan.
  • 35 procent komt nog maar één keer per week buiten.
  • Eén op de tien komt nog maar één keer per maand buiten.
  • Bijna de helft vermijdt contact in de buurt omdat ze niet tot last willen zijn.