Bouw en Uitvoering

Zorgdebat: toezeggingen voor mantelzorg

Zorgdebat: toezeggingen voor mantelzorg

Oplossingen voor problemen door zorgtransitie niet direct voor handen.

De Tweede Kamer debatteerde 30 april met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de veranderingen in de zorg. Verschillende Kamerleden uitten hun zorgen over informatievoorziening, ondersteuning op maat (waaronder huishoudelijke hulp) en de financiële consequenties. De staatssecretaris kwam met een aantal toezeggingen.

Het debat ging over veel verschillende aspecten rond de veranderingen in de zorg, zoals budgetten, dagbesteding, casemanagement bij dementie en innovatie in de zorg. De staatssecretaris deed een aantal toezeggingen, zo meldt belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo. Zo beloofde hij gemeenten echt aan te sporen ‘op maat’ informatie te geven aan zorgvragers en mantelzorgers. Dit is een belangrijk punt, omdat ook veel mantelzorgers zich hier zorgen over maken. Een andere toezegging van de staatssecretaris is dat de zwaardere eisen voor logeerhuizen van tafel gaan.

Huishoudelijk hulp

Voorafgaand aan het debat vroeg Mezzo aandacht voor de zorgen van mantelzorgers over het vaak plotseling wegvallen van de vertrouwde huishoudelijke hulp. Mezzo juicht het toe dat sommige gemeenten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) inzetten voor het beter mogelijk maken van mantelzorg. Dit is echter een tijdelijke regeling. Gemeenten dienen echt werk te maken van structurele mantelzorgondersteuning.
De staatssecretaris gaat de HHT regeling evalueren en bekijken of deze regeling eventueel verlengd kan worden. Daarnaast onderzoekt hij ook wat gemeenten precies doen op het gebied van mantelzorgbeleid.

Keukentafelgesprek

De staatssecretaris benadrukte als eerder dat bejegening van zorgvrager en mantelzorger bij keukentafelgesprekken ongelooflijk belangrijk is. Zo’n gesprek moet geen uitleg-gesprek maar een verkenning zijn van wat er allemaal speelt en wie wat kan bijdragen aan een passende oplossing. Voor de zomer stuurt de staatssecretaris een voortgangsbrief over mantelzorg en een voortgangsbrief over de transitie van de zorg naar de Tweede Kamer.