Bouw en Uitvoering

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

Zorggebruik

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen. Zo steeg het zorggebruik onder mensen die de huisarts, tandarts of fysiotherapeut consulteerde, en nam het medicijngebruik toe. Dit heeft slechts ten dele te maken met het ouder worden van de bevolking.

Het aandeel mensen dat minstens één maal per jaar naar de huisarts gaat, nam toe van bijna 70 procent in 1981 tot 74 procent in 2009. Deze toename heeft deels te maken met de vergrijzing van de bevolking. Als hiermee rekening wordt gehouden, bezocht in 2009 ruim 72 procent de huisarts. Nog steeds meer dan in 1981. Ook de medisch specialist werd meer geraadpleegd.

Sterke toename bezoek aan tandarts en fysiotherapeut

Het tandartsbezoek nam fors toe, vooral tussen 1981 en 2000. Het aandeel mensen dat naar de tandarts ging, steeg van 62 naar 78 procent in die periode. Sinds 2000 is dit aandeel nagenoeg niet veranderd. Als het -aandeel ouderen in de afgelopen dertig jaar niet zou zijn toegenomen, dan zou het cijfer van 2009 zelfs op 81 procent uitkomen. In 1981 zag de fysiotherapeut per jaar ruim zes procent van de bevolking. In 2009 is dit opgelopen naar twintig procent. Nederlanders consulteerden ook meer de alternatieve genezer, het aandeel nam toe van vier procent tot zeven procent. De veroudering van de bevolking had bij deze twee zorgvormen slechts een geringe invloed.

Medicijngebruik fors toegenomen

Begin jaren tachtig gebruikte bijna 28 procent van de bevolking voor-geschreven medicijnen in de twee weken voorafgaand aan de enquête. In 2009 was dit aantal opgelopen naar veertig procent (ongeveer 35 -procent bij gelijkblijvende bevolking). Ook het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen, zoals pijnstillers, hoestdrankjes en dergelijke steeg. Van ruim zestien procent begin jaren tachtig naar bijna veertig procent in 2003. Daarna veranderde dit aandeel nagenoeg niet meer. De vergrijzing had op deze ontwikkeling weinig invloed.

Bron: Trendcijfers gezondheidsenquête 1981-2009 (CBS)