Bouw en Uitvoering

Zorgvraagzwaarte anoniem versturen vanaf 2016

Zorgvraagzwaarte anoniem versturen vanaf 2016

Indicaties worden gegroepeerd verzonden naar zorgorganisaties en verzekeraars

De zorgzwaarte van patiënten zal per 1 januari 2016 weer vermeld moeten worden bij het declareren van kosten. Minister Schippers zegt dat ggz-instellingen dit kunnen doen zonder de privacy van de patiënt te schenden. Dit schreef de minister van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Al in 2014 werd de ggz verplicht om de zorgvraagzwaarte te melden aan zorgverzekeraars en -aanbieders, maar destijds werd de regeling ingetrokken wegens bezwaren omtrent de privacy van patiënten.

Tussenkomst vertrouwenspartijen

Het nieuwe systeem dat op 1 januari 2016 in zal gaan, maakt gebruik van vertrouwenspartijen om de privacy van patiënten te garanderen. Dat gaat als volgt in zijn werk: ggz-instellingen sturen hun rekeningen met de zorgvraagzwaarte van een patiënt naar Vecozo, dat fungeert als declaratieportal. Vecozo stuurt vervolgens de nota door naar de zorgverzekeraar, zonder vermelding van de zorgzwaarte. De zorgvraagzwaarte wordt namelijk door Vecozo naar zorginformatiebureau Vektis gestuurd. Vektis groepeerd de informatie over de zorvraagzwaarte, zonder namen van patiënten te gebruiken. Deze gegroepeerde gegevens worden vervolgens naar zorgverzekeraars en zorgaanbieders gestuurd.

Anonieme gegevens

Aanbieders en verzekeraars krijgen zo beschikking over de gegevens, zonder te kunnen zien bij welke patiënt een specifieke indicatie van de zorgvraagzwaarte hoort. Ook het Zorginstituut Nederland krijgt uiteindelijk de anonieme, gegroepeerde zorgvraagzwaarte-indicatoren te zien. Het nieuwe systeem, ‘Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte GGZ‘, is ontwikkeld door de brancheorganisaties in de ggz, waaronder de Nederlandse vereniging voor psychiatrie en GGZ Nederland. Daarbij werd advies uitgebracht door het College Bescherming Persoonsgegevens.

– Zorgvraagzwaarte anoniem versturen vanaf 2016 –