Bouw en Uitvoering

App voor omgang met ernstig beperkte kinderen

App voor omgang met ernstig beperkte kinderen

‘Ik-boekje’ helpt begeleiders en verzorgers van ernstig beperkte kinderen gedrag te herkennen.

Gedrag snel herkennen en daar goed op reageren; de app ‘Ik-boekje kan zorgprofessionals en ouders begeleiden in de verzorging van beperkte kinderen. De app zet in op informatieopslag over het kind, waardoor een eenduidige, consequente benadering van het kind door verschillende personen makkelijker wordt.

Via filmpjes, foto’s en algemene informatie over het kind wordt een schakel gelegd tussen ouders en begeleiders van het kinderdagcentrum. Volgens ontwikkelaar en zorgorganisatie Pameijer is de app een soort “handleiding en gebruiksaanwijzing” van een kind. Alles wat belangrijk is in het leven van het kind is te beschrijven.

‘Mijn Emoties’

De app bestaat uit drie onderdelen. In ‘mijn emoties’ kan men via filmpjes, foto’s en geluid aangeven hoe een specifiek kind een bepaalde emotie uit en afspreken hoe men hierop dient te reageren. Via ‘Mijn profiel’ kan algemene informatie van het kind worden gedeeld, onder meer over medicijngebruik, maar ook hobby’s en/of andere leuke dingen kunnen ingevuld worden. Ten slotte is er het onderdeel ‘dagboek’, met kalender en de mogelijkheid dagelijkse ervaringen multimediaal vastgelegd kunnen worden.

Technologiefonds

De app is ontwikkeld met subsidie van het Technologiefonds, een samenwerkingsverband tussen NSGK, Siza, RMC Groot Klimmendaal en Pameijer. Zij werken aan technologische innovatie voor kinderen en jongeren met één of meer beperkingen. Het Ik-boekje heeft eind vorig jaar de aanmoedigingsprijs van VGN gewonnen en is een van de 55 apps die meedingen naar de Health app award 2015