Bouw en Uitvoering

Direct contact cliënt en psycholoog via internet

Direct contact cliënt en psycholoog via internet

Zelf afspreken met de psycholoog van jou keuze. In Amsterdam en Utrecht is dat nu al mogelijk. En straks ook in de rest van Nederland. Het platform met bijbehorende website Caredate brengt psychologen en burgers met elkaar in contact, zonder tussenpersonen of wachtlijsten. Het programma is begin dit jaar ontwikkeld vanwege de groeiende wachtlijsten in de GGZ en het feit steeds meer psychologen geen contracten meer hebben met zorgverzekeraars.

Nico Kamminga, initiatiefnemer: “Caredate is geïnspireerd door modellen als AirBnB en Snappcar. Cliënten moeten soms 6 tot 9 maanden wachten voor ze aan de beurt zijn, terwijl al ruim 20% van de vrij gevestigde psychologen geen contract meer heeft met een zorgverzekeraar. Dan is het logisch om vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar in contact te gaan brengen.”

Psycholoog selecteren

De kern van het programma is een overzichtelijk menu met 6 keuzemogelijkheden: sombere gevoelens, burn out, angsten, relatieproblemen, assertiviteit en nieuwe uitdaging. Op basis van dit menu kan de cliënt zijn of haar keuze maken, een psycholoog selecteren en direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Nico Kamminga: “De naam is niet toevallig gekozen. Het mechanisme werkt inderdaad ongeveer hetzelfde als bij een datingsite. Je kiest een psycholoog uit en je kan na het intakegesprek een programma afspreken of besluiten dat je er niet mee door gaat.”

Kwaliteitsbewaking

De psychologen worden ondersteund door een netwerk van senior psychologen, die als vraagbaak en coach dienen. Daarnaast wordt van alle psychologen gevraagd dat zij lid zijn van de beroepsvereniging NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, en de beroepscode onderschrijven en naleven. “Die kwaliteitsbewaking is erg belangrijk, op basis van 100% privacy. Daarom kiezen we duidelijk voor dat afgebakende menu. Zware problematieken als bijvoorbeeld schizofrenie, borderline en suïcidaliteit verwijzen wij door naar de huisarts, want die horen thuis in de gespecialiseerde GGZ”, aldus Kamminga.

Samenwerking huisartsen

Naast het verlichten van de wachtlijstproblematiek ziet men ook veel mogelijkheden in de samenwerking met huisartspraktijken en instellingen. Naast het rechtstreekse contact met cliënten biedt het programma ook mogelijkheden ter aanvulling en uitbreiding op de praktijkondersteuning (POH GGZ). Nico Kamminga: “Cliënten betalen in eerste instantie zelf voor het programma. Als zij via de reguliere circuits bij het platform binnenkomen, is de kans op vergoeding groter. Zorgverzekeraars zullen er blij mee zijn, want de kosten liggen een stuk lager dan het gemiddelde.”

Zorg beschikbaar houden

Caredate is van start gegaan in Amsterdam en Utrecht en streeft naar het realiseren van een landelijk netwerk in het eerste kwartaal van 2016. Het initiatief is ontwikkeld door de Stichting Verantwoorde Marktwerking Zorg, die tot doel heeft om zorg op termijn voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat de patiënt (in de GGZ: cliënt) keuzes kan gaan maken voor de wijze waarop hij of zij zorg inkoopt en dat, door veel efficiënter te werken, de zorg op een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar niveau blijft.

– Direct contact cliënt en psycholoog via internet –