Bouw en Uitvoering

Groot deel patiënten wil zorg online regelen

Groot deel patiënten wil zorg online regelen

EHealth monitor 2015 toont laatste ontwikkelingen online zorg

Er is onder Nederlandse patiënten behoefte aan handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Een deel van de patiënten ziet voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Ook willen zij via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Dit alles blijkt uit de eHealth-monitor 2015, die gisteren verscheen.

Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien. Nederlandse zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth. Artsen gaan zich het komende jaar onder andere inspannen voor het elektronisch uitwisselen van informatie en voor de mogelijkheid om online afspraken te maken. Het onderzoek, dat door Nictiz en het NIVEL is uitgevoerd, is gisteren tijdens het Mobile Healthcare congres aangeboden aan minister Schippers, zo meldt Nictiz.

Resultaten

Het zelf online bijhouden van gegevens over je gezondheid lijkt aan populariteit te winnen, al is het nog lang geen gemeengoed. Meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaf aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een eHealth-pilot is gedaan. Bijzonder is dat in meer dan zeventig procent van de gevallen het gebruik ook na de proefperiode werd voortgezet. Onder verpleegkundigen steeg het gebruik van internet en apps om bijvoorbeeld informatie op te zoeken of om patiënten informatie te laten zien. Vooral het gebruik van beeldbellen en medicijndispensers onder verpleegkundigen in de care nam toe het afgelopen jaar.

Uitdagingen

Hoewel patiënten veel interesse hebben in online mogelijkheden, zijn ze zich, net als in vorige jaren, nog niet goed bewust van de mogelijkheden die er zijn. Voor artsen blijkt het lastig om patiëntinformatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Artsen verschillen onderling van mening over de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in hun medische dossier. Twee op de vijf vindt dit gewenst en bijna de helft vindt dit niet gewenst. De eHealth-monitor 2015 geeft inzicht in de argumenten van artsen om de patiënt wel of geen online inzage te geven in zijn medische dossier.