Bouw en Uitvoering

Grote uitrol e-health

TVB Zorg - Grote uitrol e-health

40 robots 1 jaar lang bij mensen thuis

Smart Homes, Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen, is gestart met 
de uitrol van het innovatieve VictoryaHome systeem en de daarbij behorende diensten. De mobiele zorgrobot en slimme apparaten, zoals een bewegingssensor, valdetector, een automatische pillendoos én een smartphone app voor familie en vrienden, worden een jaar lang bij 40 ouderen in huis geïnstalleerd.

Met VictoryaHome wil Smart Homes het welzijn van mensen verbeteren, hun zelfstandigheid, gezondheid en veiligheid. Niet alleen in het belang van de senioren zelf, maar ook voor hun familie en vrienden. Concreet betreft het twee functies: de gezondheid en veiligheid in de gaten houden en sociaal contact bevorderen. De diensten gebruiken juist de kracht van familie en vrienden en zorgen voor direct menselijk contact indien nodig. Daardoor zijn ze niet enkel afhankelijk van automatische functies. De smartphone app geeft familie, vrienden en mantelzorgers een overzicht van het welzijn van de senior, bijvoorbeeld door het tonen van gemiste medicatie, verzoekjes voor een bezoek, of door te waarschuwen bij een val. Om virtueel op bezoek te gaan, kunnen vrienden en familie de Giraff robot gebruiken om te kijken of alles in orde is, om de oudere ergens aan te herinneren of gerust te stellen. Tevens kunnen er, in geval van nood, ook professionele verzorgers bij betrokken worden.

VictoryaHome

In het VictoryaHome project ontwikkelt Smart Homes diensten die mensen in staat stellen voor elkaar te zorgen en die gemoedsrust brengen bij alle gebruikers. Daarom werkt Smart Homes samen met een grote groep senioren en worden de diensten in langdurige pilots getest. Ook familie, vrienden en zorgmedewerkers worden betrokken bij het onderzoek. Het systeem wordt niet alleen door Nederlandse deelnemers getest. Ook in Noorwegen, -Zweden en Portugal zijn 5 families per land aangewezen die het systeem testen. Bovendien wordt een solide ondernemingsplan ontwikkeld, passend bij bestaande zorgprocessen in deze landen.

Resultaten

In het afgelopen jaar rondden Smart Homes ontwerpers en onderzoekers drie ontwerpfases af. De eerste fase bestond uit groepsdiscussies, met in totaal 70 deelnemende senioren en familieleden. In de tweede fase, bestaande uit 25 individuele sessies door experts, senioren, familie en thuiszorgmedewerkers, zijn de eerste ontwerpen geëvalueerd. Gedurende deze ontwerpfases zijn alle opmerkingen en bevindingen verzameld over bijvoorbeeld geplande VictoryaHome diensten, ideeën voor nieuwe diensten, commentaar op de zorgrobot, ideeën over nieuwe en bestaande zorgprocessen en over het ontwerp voor de smartphone app voor familie. In de derde fase, in mei en juni vonden er korte tests plaats met en bij mensen thuis. Met behulp van deze resultaten wordt VictoryaHome verbeterd, worden de diensten aangepast, de functies vergemakkelijkt en de gebruikservaring geoptimaliseerd.

Tegelijkertijd heeft het VictoryaHome team de bestaande zorgprocessen in de vier deelnemende landen geanalyseerd. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de eerste versie van het ondernemingsplan om het project in het voorjaar van 2016 voort te zetten, na de afloop van de testperiode. Dat is immers het doel van het project: diensten ontwikkelen die écht meerwaarde bieden en die blijven bestaan na afloop van de proefperiode.

Het project VictoryaHome is een samenwerking van negen organisaties uit vier Europese landen. Deelnemers zijn zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen en commerciële bedrijven. Smart Homes treedt op als coördinator van het project. Het project wordt financieel ondersteund door het Europese AAL Joint Program en ZonMw.
Meer info: Smart Homes en VictoryaHome