Bouw en Uitvoering

Vervolgafspraak via webcam in Máxima Medisch Centrum

Vervolgafspraak via webcam in Máxima Medisch Centrum

Om tijd en moeite te besparen voor patiënten, is Obesitas Centrum Máxima gestart met webcamconsulten. Deze consulten zijn geschikt voor vervolgafspraken met patiënten. Middels een app op smartphone of tablet zien en spreken arts en patiënt elkaar via de webcam. Zo wordt intensief contact tussen patiënt en arts vergemakkelijkt.

Het is een volgende stap in virtuele zorg. Obesitas Centrum Máxima is onderdeel van Máxima Medisch Centrum (MMC). Het centrum zegt dat de vernieuwing grote voordelen oplevert, met name voor patiënten die buiten de regio wonen.

Intensief begeleid

De vervanging van een fysiek herhaalconsult door een digitaal consult wordt op gelijke wijze vergoed door de zorgverzekeraar. Het webcamconsult werkt met een speciaal beveiligde app, die een afspraakmail stuurt naar de patiënt met daarin een link waarmee eenmalig ingelogd kan worden. De webcamconsulten worden binnen het MMC gebruikt voor vervolgconsulten waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Zoals medicatiebegeleiding, het bespreken van uitslagen, of het stellen van vragen over diagnose, behandeling en controle. Bariatrisch chirurg Wouter Leclercq: “Patiënten van Obesitas Centrum Maxima moeten geregeld terugkomen naar het ziekenhuis. Zij worden intensief door ons begeleid in het behandeltraject, zowel voor als na de operatie.”

Doorontwikkelen

De nieuwe methode is een middenweg tussen het traditionele telefoongesprek en het online coachingsprogramma. “Het persoonlijk contact via beeld maakt het eenvoudiger om met de patiënten te communiceren. Bovendien hoeven zij nu niet op en neer voor een korte controleafspraak.” Ook andere medisch specialisten in MMC zijn voornemens om het webcamconsult over te nemen. De afdeling kinderorthopedie gebruikt het systeem al. Mede omdat er in Nederland maar weinig kinderorthopeden zijn, waardoor patiënten vaak ver weg wonen. Kinderorthopeed Van Douveren: “In de toekomst hopen we dat ook huisartsen in kunnen bellen op het webcamspreekuur. Hiermee kunnen we de afstand tussen huisartsen en ziekenhuizen verkleinen, de relatie versterken en kennis delen.” Het MMC wil de dienst dan ook graag doorontwikkelen.