Bouw en Uitvoering

26 mei: Werkplaats Mantelzorg voor gemeenteambtenaren

26 mei: Werkplaats Mantelzorg voor gemeenteambtenaren

Expertisecentrum Mantelzorg organiseert 26 mei een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren. “Nu de transities in het sociale domein een feit zijn, staat u voor de opgave om lokaal goede mantelzorgondersteuning te organiseren: dat wil zeggen toegankelijke en adequate informatievoorziening en een ondersteuningsinfrastructuur op gemeentelijke niveau. Hoe gaat u daar mee aan de slag?”

De werkplaats biedt ruimte zich te verdiepen in mantelzorgondersteuning en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenteambtenaren. “Hoe krijgt men de mantelzorgers in beeld? Welke vragen hebben zij eigenlijk? Welke vormen van ondersteuning wil men bieden? Hoe organiseert men de waardering?” Dit zijn tegenwoordig allemaal lokale vragen geworden.

De werkplaats krijgt vorm op basis van vragen en inbreng van ambtenaren zelf. Vorig jaar hebben de vragen van deelnemers ertoe geleid dat deskundigen werden uitnodigden op thema’s als het keukentafelgesprek, respijtzorg, het waarderen van mantelzorgers en het PGB. Naast de mogelijkheid om kennis op te halen, is er gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden.

In 2015 organiseert het Expertisecentrum Mantelzorg een aantal werkplaatsen Mantelzorg.
Deze eerste werkplaats vindt plaats op dinsdag 26 mei van 13.30 tot 16.30 uur bij Movisie in Utrecht. Deelname aan de werkplaats is kosteloos.

Aanmelden voor de eerste werkplaats Mantelzorg kan tot en met vrijdag 15 mei 2015 via e.even@movisie.nl of 030 789 22 56. Vermeldt bij de aanmelding de datum en naam van de werkplaats, uw naam, contactgegevens, organisatie en functie.