Bouw en Uitvoering

Aantal mantelzorgers stijgt in Nederland

Het aantal mantelzorgers in Nederland stijgt. In 2014 gaven ruim vier miljoen Nederlanders op de één of andere manier mantelzorg. Dat houdt in dat ze een bekende hebben geholpen, die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of ouderdom. Eén op de drie volwassen Nederlanders geeft mantelzorg. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, (SCP).

Het aantal mantelzorgers is daarmee, zoals verwacht, gestegen. In 2008 gaven 3,5 miljoen mensen mantelzorg. De onderzoekers bekeken, naast de cijfers, ook de ervaringen van mantelzorgers, gebaseerd op 7000 enquetes. De conclusies zijn gepubliceerd in het SCP-rapport ‘wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014’.

Vrijwilliger in de zorg

Naar schatting hielpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. De informele hulp bestond bijvoorbeeld uit helpen bij het huishouden, wassen en aankleden, vervoer, klusjes of gezelschap bieden. 10 procent biedt alleen emotionele ondersteuning of gezelschap. Hierbij is de gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar geven buiten beschouwing gelaten. Naast de informele hulp aan bekenden is bijna 8 procent van de Nederlanders in 2014 actief geweest als vrijwilliger in de zorg. Daarbij gaat het om gezelschap houden, vervoer, huishouden doen, klusjes of helpen bij dagactiviteiten.

Eén op drie verliest geduld

Een alarmerende conclusie uit het rapport is dat één op de drie van het aantal mantelzorgers aangeeft wel eens zijn of haar geduld te verliezen. Een tiende van alle mantelzorgers geeft aan op zo’n moment te schreeuwen of de persoon die ze verzorgen een ruwe behandeling te geven. Dit blijkt vaker voor te komen onder mantelzorgers die het gevoel hebben dat niemand anders beschikbaar is om de zorg te verlenen. Volgens belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo toont dit het belang van ondersteuning aan mantelzorgers. De belangenvereniging wil dat mantelzorgers vaker hulp inroepen. Nu durft, of wil één op de drie van hen geen hulp aan familie of vrienden te vragen.