Bouw en Uitvoering

Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg

10 november 2015 voor de zeventiende keer!

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Dit jaar wordt op 10 november a.s. voor de zeventiende keer de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Een initiatief van Mezzo, om naar alle mantelzorgers in Nederland waardering uit te spreken. Het is een dag waarin op lokaal niveau door alle partijen die met mantelzorgers werken, invulling wordt gegeven aan deze waardering.

Thema: Laat je zien!

“Laat je zien!” staat voor de persoon achter de mantelzorger, dat diegene gezien mag worden in deze specifieke rol. Dat iemand daar erkenning voor krijgt en dat de omgeving diegene ook als mantelzorger waardeert. “De omgeving”, dat zijn andere familieleden, vrienden, maar ook de gemeente of het wijkteam. Zij zijn er om steun en hulp te vragen als dat nodig is. Een mantelzorger mag er zijn, dus laat jezelf zien.

Petje af!

Op 10 november krijgt de mantelzorger erkenning voor de langdurige zorg die wordt gegeven aan iemand die het hard nodig heeft. Welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken, verenigingen, werkgevers en gemeenten in heel Nederland organiseren iets bijzonders voor de mantelzorger. een bedankje voor hen die zo veel betekenen voor een ander!

commentaar