Bouw en Uitvoering

Dementievriendelijke gemeente

Dementievriendelijke gemeente

“Jij mag dan Altzheimer hebben, wij hebben jou!”

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen en maken deel uit van de gemeenschap. Als we hen goed benaderen, vormen we met elkaar een dementievriendelijke gemeente. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom ontwikkelen het bureau De Professionele Mens en welzijn-studenten van het mbo samen met partijen uit het veld en met steun van ZonMw een digitaal lespakket (e-learning)voor mbo-leerlingen. Het materiaal wordt ontwikkeld ín the crowd, zodat iedereen in de ontwikkelfase kan meedenken. De dementievriendelijke gemeente, E-learning voor het mbo.

Samen

Jongeren spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van een dementievriendelijke gemeente. Zij zijn de burgers en de hulpverleners van de toekomst. Het e-learning pakket richt zich op mbo-studenten die stage lopen bij winkeliers, horeca, kappers, enzovoort. De ondernemers worden uitgenodigd om met de studenten na te denken over dementie en wat dementievriendelijk zijn betekent. Derdejaars welzijn-studenten bieden hierbij begeleiding. Zo ontstaat er een situatie waarin mbo-studenten en oudere studenten samen leren dementievriendelijk te zijn. Zij kunnen dit vervolgens overdragen naar de bedrijven en organisaties waar zij stage lopen.

Materiaal

Het lesmateriaal geeft praktische handvatten voor het omgaan met mensen met dementie. Het pakket wordt ontwikkeld en uitgetest door docenten en studenten van van verschillende MBO-instellingen, een werkgroep van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de professionele mens.
Iedereen kan bijdragen aan het lesmateriaal. Allereerst zoeken de ontwikkelaars alledaagse verhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een voorbeeld: de pincode blijkt vergeten bij de kassa. Wat helpt in zo’n situatie, wat helpt niet? Deze praktijkverhalen gaan mede de basis vormen van het te ontwikkelen lesmateriaal.

Meedoen?

Meld u aan als meelezer in dit project. Meelezers krijgen dre keer een link opgestuurd en kunnen reageren op het concept lesmateriaal. De tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per link. Alle verhalen zijn welkom!

Info

Bureau De Professionele Mens, Manon Straatman: 06 51 18 84 70 of Mieke Hollander: 06 20 68 73 96 of bij Willem van den Hatert, gemeente Utrechtse Heuvelrug: 0343 56 56 00