Bouw en Uitvoering

Doktersassistenten constateren stijgende hulpvraag ouderen

Doktersassistenten constateren stijgende hulpvraag ouderen

Steeds meer ouderen doen een beroep op de huisartsenzorg. Bijna 60% van de doktersassistenten merkt in de huisartsenpraktijk een toename van de zorgvraag voor en door oudere patiënten. Dit blijkt uit een enquête die de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, in mei 2016 hield onder haar leden. Bijna 1000 doktersassistenten vulden de online vragenlijst in.

De veranderingen in de zorg, met name in de WMO, hebben gevolgen voor de (hoeveelheid) zorg en hulp aan huis. Ouderen zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot de huisartsenzorg met hun zorgvragen, zo signaleren doktersassistenten. Door minder hulp en zorg aan huis nemen gezondheidsrisico’s toe, volgens de respondenten. Ook medisch gerelateerde zaken komen in de knel, bijvoorbeeld het juiste gebruik en tijdig innemen van medicijnen.

Meestgenoemde redenen voor hulpvraag

Op de open vraag: Waarom doet deze groep volgens u vaker een beroep op de huisartsenzorg? waren de meest voorkomende antwoorden:
– Ouderen willen graag dat het tekort aan hulp aan huis opgelost wordt en verzoeken de doktersassistent of huisarts deze zorg te regelen, contact te leggen met de gemeente, vaker op huisbezoek te komen, een indicatie te regelen of heel praktisch: wonden te verzorgen.
– Eenzaamheid en isolement.
– Gebrek aan mantelzorgers of een sociaal netwerk.
– Mantelzorgers die de situatie van de oudere patiënt zorgwekkend zien verslechteren.

Zorgmijdgedrag

De NVDA noemt de resultaten van de enquête verontrustend en signaleert een groeiend maatschappelijke zorgprobleem. Naast een toegenomen hulpvraag, is zorgmijdgedrag een probleem. Ruim 75 procent van de ondervraagden aan dat het zorgmijdgedrag even groot of zelfs toegenomen is ten opzichte van 2014. Doktersassistenten vermoeden dat het hogere eigen risico hiervan een belangrijke oorzaak is. Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen namelijk onder het eigen risico. De kosten hiervoor komen (deels) voor rekening van de patiënt. De patiënt kan vervolgens besluiten om vervolgonderzoek uit te stellen of zelfs niet te laten doen. 92 procent van de ondervraagde doktersassistenten maakt wekelijks tot maandelijks mee dat patiënten afzien van een door de huisarts geadviseerd vervolgonderzoek of vervolgbehandeling.