Bouw en Uitvoering

Gezamenlijk aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg

Gezamenlijk aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg

‘Zorg tegen eenzaamheid’. Dat is de naam van een nieuwe campagne, gericht op het ondernemen van actie tegen eenzaamheid bij ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten. ‘Zorg tegen eenzaamheid’ is een initiatief van dertien overkoepelende zorgorganistaties. Op landelijk niveau gaat men gezamenlijk aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontving afgelopen vrijdag de eerste campagnematerialen als start van de campagne.

Zorg tegen eenzaamheid

De campagne wil de strijd aangaan met eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De website zorgtegeneenzaamheid.nl richt zich op informatieverstrekking aan professionals in de ggz, ouderen en gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht eenzaamheid

Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan “Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid” en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent van de Nederlanders met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

De campagne is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij – de nationale coalitie tegen eenzaamheid, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, MOgroep, Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Trimbos-instituut, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.