Bouw en Uitvoering

Laaggeletterden gemiddeld minder gezond

Laaggeletterden gemiddeld minder gezond

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben meer kans op een slechtere gezondheid dan mensen die niet ‘laaggeletterd’ zijn. Naar schatting veroorzaakt laaggeletterdheid jaarlijks 127 miljoen euro extra aan zorgkosten. Laaggeletterden blijken gemiddeld minder gezond.

Dit nieuws publiceerde onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg NIVEL. Onderzocht werd welke gezondheidsuitkomsten specifiek slechter zijn bij laaggeletterden. Het rapport is in opdracht geschreven van en gesubsidieerd door Stichting Lezen & Schrijven en onlangs gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Alles is Gezondheid.

Minder gezond

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zich vaak minder gezond voelen dan niet-laaggeletterden, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten. Hoewel niet duidelijk is of laaggeletterdheid de direct oorzaak is van de verschillen, is wel duidelijk dat het een extra kwetsbare groep betreft.

Speciale aandacht

“Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat hun gezondheid betreft”, stelt NIVEL-afdelingshoofd Jany Rademakers. “Ze vormen een kwetsbare groep, die extra aandacht zou moeten krijgen.” NIVEL pleit voor onderzoek naar effectieve manieren om laaggeletterden en mensen met lage gezondheidsvaardigheden te informeren en te betrekken bij hun eigen gezondheid en zorg. “Taalscholing zou ze kunnen helpen. Voor zorgverleners zijn verschillende tools ontwikkeld om ze te helpen mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden te ondersteunen, maar die lijken nog weinig te worden gebruikt. Het is ook belangrijk om na te gaan waar dat door komt.”