Bouw en Uitvoering

Rioolwateronderzoek wijst drugsgebruik binnen stad of regio uit

Rioolwateronderzoek wijst drugsgebruik binnen stad of regio uit

Voor de 5e keer is een Europese studie gedaan naar drugs in rioolwater om geografische verschillen en trends in drugsgebruik van stadsbewoners op te sporen, zo bericht ondermeer KWR. Rioolwateronderzoek wijst drugsgebruik binnen stad of regio uit.

67 Europese steden deden aan onderzoek mee

Het Europese Agentschap voor verdovende middelen – EMCDDA in Lissabon – publiceert vandaag het European Drug Report 2016 met nieuwe resultaten van metingen van cocaïne, amfetamine, ecstasy, methamfetamine en cannabis. Nederland staat voor amfetaminegebruik opnieuw in de top 5 van de ruim 67 Europese steden die aan het onderzoek meededen. Pim de Voogt (KWR en UvA) en Erik Emke (KWR) analyseerden het rioolwater van de Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Rioolwateronderzoek

Het onderzoek wordt geleid door het Europese SCORE netwerk en past binnen een langjarige studie. Resultaten tussen 2011 en 2014 zijn vergeleken met de meest recente gegevens uit 2015. Gedurende een week in maart vorig jaar zijn monsters genomen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van 67 Europese steden (en enkele steden op andere continenten) en chemisch geanalyseerd. Hiermee is het drugsgebruik van ruim 35 miljoen mensen in beeld gebracht. Dit is de vijfde en tot nu toe meest uitgebreide studie die het mogelijk maakt van 2011 tot en met 2015 het rioolwater, dat verzameld is volgens een gezamenlijk meetprotocol, in verschillende landen te vergelijken.

Spiegel van de samenleving

Rioolwater bevat resten van stoffen die mensen consumeren of die ze uitscheiden als gevolg van hun levensstijl of gezondheidstoestand. Maar ook restanten van producten die in het huishouden worden gebruikt. Met chemische analysemethoden is het mogelijk om een groot aantal stoffen dat zo via toilet of afvoer in het riool terechtkomt aan te tonen. Rioolwater bevat een schat aan informatie over onszelf en vormt daarmee een spiegel van ons dagelijkse leven.

Steden of regio’s vergelijken

Met rioolwateranalyses kan men te weten komen welke medicijnen of verdovende middelen in de populatie worden gebruikt, aldus KWR Watercycle Research Institute op haar site:
“We kunnen verschillende steden of regio’s vergelijken door hun rioolwater apart te analyseren. Op die manier kunnen we iets zeggen over bijvoorbeeld het vóórkomen van ziektes, de mate van medicijn- of drugsgebruik, en de illegale dumping van chemicaliën zoals verven, afgewerkte olie, of grondstoffen voor fabricage van verdovende middelen.
De chemische analyses genereren gegevens die iets zeggen over gebruik door de totale groep van mensen die op het riool is aangesloten, één stad of een aantal kleinere steden. We kunnen geen uitspraak doen over het gebruik van een individu, omdat het rioolwater pas verzameld wordt vlak voordat het de rioolwaterzuiveringsinstallatie binnenkomt en dus al het weggespoelde water in het betreffende rioolstelsel weerspiegelt.
De methode houdt rekening met verdunning door bijvoorbeeld regenval en is in staat een aantal stoffen (bijvoorbeeld verdovende middelen zoals cocaïne of ecstasy) die rechtstreeks op het riool geloosd zijn te onderscheiden van dezelfde stoffen die na menselijke consumptie via urine in het rioolwater terecht zijn gekomen.”

Lees hier meer over het onderzoek en de uitkomsten.