Bouw en Uitvoering

Zorgverzekeraars kunnen makkelijker aanbieders toetsen

Zorgverzekeraars kunnen makkelijker aanbieders toetsen

Zorgverzekeraars kunnen vanaf nu via een online portaal de integriteit van Zorgaanbieders toetsen. Zorgverzekeraars Nederland, ZN, heeft daarvoor een dienst laten ontwikkelen. Via het nieuwe portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders, kunnen verzekeraars makkelijk en snel aanbieders toetsen.

Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) is ontwikkeld door Vektis, het zorginformatiecentrum van de zorgverzekeraars. In de berichtgeving benadrukt ZN dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners bevoegd is en financieel betrouwbaar.

Integriteit

“Maar om de patiënt te beschermen zijn zorgverzekeraars volgens de Wet Financieel Toezicht verplicht de integriteit van een zorgaanbieder te toetsen, voordat ze met hem een contract aangaan of het contract verlengen. Het gaat erom dat ingeschat kan worden of een aanbieder bevoegd is en financieel betrouwbaar.” Aldus ZN. Het RIZ biedt een toegangspoort tot diverse bronnen die het zoeken makkelijker maakt. Zorgverzekeraars krijgen overigens geen toegang tot meer informatie dan voor de inwerkingtreding van het portaal reeds mogelijk was.

Zorgvuldigheid

Momenteel moet een zorgverzekeraar zelf op zoek naar verschillende bronnen. Met het door Vektis ontwikkelde RIZ kunnen deze bronnen eenvoudiger en sneller geraadpleegd worden, zo zegt ZN. Het RIZ is geen nieuw gegevensregister en legt informatie niet vast, maar ontsluit realtime bestaande openbare bronnen. Daardoor kunnen de zorgverzekeraars de integriteit van zorgaanbieders toetsen aan de meest actuele gegevens. ZN zegt verder dat het voor verzekeraars van groot belang is om zorgvuldig om te gaan met gegevens. “Daarover hebben ze gezamenlijk regels afgesproken, die ook nog eens ter toetsing worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens).”