Bouw en Uitvoering

Tilcentrum

Tilcentrum

Reduceer kosten fysieke overbelasting belasting

Werken in de zorg is fysiek zwaar en belastend werk, dat zorgt voor uitval door klachten aan het ‘lijf’ van de verzorgende. Intramuraal brengt dit hoge (verzuim) kosten met zich mee.

Met de huidige dubbele vergrijzing, de geringe instroom en grote uitstroom in de sector, moet de nadruk op de ARBO condities van de verzorgende liggen. Fitte productieve en langdurig inzetbare zorgverleners zijn in toenemende mate van belang om lichamelijk en geestelijk zorg te kunnen verlenen. De aanwezigheid van een hulpmiddel alleen wil niet per definitie zeggen dat het hulpmiddel ook volgens de richt-lijnen wordt gebruikt; gebrek aan opleiding en beleid, gebrekkig of geen onderhoud of een verkeerd hulpmiddel, kunnen de intentie van de aanschaf teniet doen. In de optiek van het Tilcentrum is er een onverbreekbaar verband tussen (hulp) midden-scholing-en onderhouden van de middelen.

Het zijn dan ook deze 3 pijlers die de kern van onze activiteit vormen: Reduceer kosten fysieke overbelasting belasting. Dat is het terrein van het Tilcentrum.

De preventiescan

De preventiescan geeft u inzicht in het efficiënt benutten van uw hulpmiddelen.

  • Geschiktheid van uw hulpmiddelen bij de mobiliteitsklasse en zorgzwaarte van uw patienten.
  • Of de hulpmiddelen op de juiste locatie staan.
  • Welke investeringen het hoogste rendement of de grootste reductie van kosten hebben.

Tilliften & zorghulpmiddelen

Een Tilcentrum hulpmiddel zorgt voor vermindering van de fysieke belasting van de zorgverlener, daarop zijn onze hulpmiddelen gebaseerd, dus altijd: door de zorgverlener individueel aanpasbaar, intuïtief en eenvoudig te bedienen, altijd een bij de zorgvraag passend hulpmiddel en natuurlijk degelijk, duurzaam functioneel adequaat. Daarnaast weinig storing gevoelig en een lange levensduur.

Onderhoud & reparatie

Onderhoud is van belang voor uw veiligheid bij een regelmatig gebruik van al uw hulpmiddelen; bovendien zal goed onderhoud bijdragen aan een langere levensduur en een goed onderhouden hulpmiddel is een ‘prettig gereedschap’ voor de hulpverlener!
Wettelijk gezien geldt dat onderhoud aan hulpmiddelen geprefereerd wordt! In de kwaliteitswet *staat ook dat u adequate middelen moet hebben en een z.g. goed huisvader moet zijn voor uw hulpmiddelen.
Indien er een incident plaatsvindt is het van belang dat u kunt aantonen alle preventieve handelingen te hebben uitgevoerd. Ook uw WA verzekering kan, in geval van een incident, een beroep doen op uw onderhoudshistorie!

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T: +31 (0)577 – 41 12 71
F: +31 (0)577 – 41 21 70

Meer informatie